Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Elektroniczna książka leczenia zwierząt potrzebna jak najszybciej

Obrazek

Organizacje rolnicze apelują o przyśpieszenie prac nad elektroniczną książką leczenia zwierząt. To jedna z metod ograniczenia stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt. 

wk16 lutego 2022, 16:49

Obowiązek utworzenia elektronicznej bazy danych wynika z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylającego dyrektywę 2001/82/WE.

Unijne obowiązki

Rozporządzenie przewiduje zbieranie danych dotyczących wielkości sprzedaży i stosowania przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt z poziomu gospodarstw oraz z podziałem na gatunki zwierząt i rodzaje przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych stosowanych u zwierząt.

Hodowcy chcą pomóc

„Gromadzenie bazy danych dotyczących stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych z poziomu gospodarstwa umożliwi na uzyskiwanie wiarygodnych i porównywalnych z innymi krajami członkowskimi danych o zużyciu antybiotyków u świń, bydła, kur i indyków. Działania prowadzące do zmniejszenia zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej oraz ograniczenia zjawiska oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi dla branży produkcji zwierzęcej poważne wyzwanie. Celem naszych organizacji jest przekazywanie konsumentom rzetelnych informacji na temat produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych z troską o bezpieczeństwo i wysoką jakość żywności. Deklarujemy wszelką niezbędną pomoc w tym zakresie” – czytamy w apelu podpisanym przez szefów najważniejszych organizacji hodowców zwierząt.

Papierowa książka leczenia

Z informacji Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, że obecnie ewidencja leczenia zwierząt jako element „Książki leczenia zwierząt” jest dokumentem papierowym, do której przechowywania jest zobowiązany każdy hodowca zwierząt gospodarskich. Książka ma formę kart zostawianych przez lekarzy weterynarii po przeprowadzonej wizycie w gospodarstwie.

„Książka leczenia zwierząt” prowadzona w formie elektronicznej będzie narzędziem służącym do stworzenia centralnej bazy, w której będą gromadzone dane o przeprowadzonym leczeniu zwierząt. Gromadzenie danych dotyczących stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych z poziomu gospodarstwa ma na celu zapewnienie, aby każdy lekarz weterynarii świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne w danym stadzie zwierząt mógł mieć wgląd w historię ich leczenia.
W sytuacji kiedy obsługę weterynaryjną stada prowadzi kilku lekarzy weterynarii uzyskanie historii leczenia stada zależy wyłącznie od dobrej woli hodowcy i jego odpowiedzialności jako producenta żywności pochodzenia zwierzęcego.

Dane te są jednak kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Stworzenie centralnej bazy danych uniezależni możliwość pozyskiwania od hodowcy informacji o leczeniu zwierząt w danym stadzie i pozwoli stworzyć elektroniczną historię leczenia zwierząt.

Powstał zespół ds. informatyzacji 

Działania zmierzające do powstanie systemu informatycznego trwają od dłuższego czasu. W listopadzie zeszłego roku minister rolnictwa Henryk Kowalczyk powołał do życia „Zespół do spraw informatyzacji realizacji zadań przez Inspekcję Weterynaryjną”, którego celem jest m.in. „analiza konieczności podjęcia interwencji legislacyjnej oraz opracowanie projektu przepisów umożliwiających wdrożenie rozwiązań w zakresie informatyzacji realizacji zadań przez Inspekcję Weterynaryjną”.


wk
fot. EnvatoElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)