Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Emerytura rolnicza bez przekazywania gospodarstwa. Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Obrazek

W najbliższych kilku dniach powinny zakończyć się konsultacje nad ustawą, która da możliwość otrzymania emerytury rolniczej bez przekazywania gospodarstwa. Oznacza to, że szansę na emeryturę uzyska ponad 18 tys. rolników, którym teraz świadczenie zawieszono. Projekt jeszcze w marcu powinien trafić do Sejmu. 

wk27 lutego 2022, 10:37
Jak informuje MRiRW, przygotowanie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw jest skutkiem wielu postulatów wysuwanych przez rolników, jak również organizacje i związki zawodowe rolników, także liczne interwencje poselskie, odnośnie krzywdzących, ich zdaniem, rozwiązań zawartych w obowiązujących przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także uwag wynikających z praktyki stosowania tych przepisów przez KRUS i dostrzeżonych przez organ emerytalno-rentowy problemów w ich stosowaniu.

Krzywdzące przepisy


Obecnie zgodnie z przepisami, w celu nabycia prawa do emerytury rolniczej, rolnik oprócz osiągnięcia wieku emerytalnego musi się wykazać co najmniej 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Ponadto, aby emerytura rolnicza mogła być wypłacana w pełnej wysokości, emeryt jest zobowiązany zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. W przypadku niezaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zasadnicza część emerytury ulega zawieszeniu.

Z informacji uzyskanych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że na koniec 2021 roku, 18 510 osób miało zawieszoną wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej ze względu na prowadzenie działalności rolniczej. 

- W omawianym projekcie ustawy proponuje się odejście od warunku zaprzestawania prowadzenia działalności rolniczej w celu wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości. Tym samym realizujemy główny postulat w tej kwestii formułowany przez samych rolników, jak i związki oraz organizacje rolnicze, a także interpelacje poselskie. Emeryt, który nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, będzie zobowiązany jedynie do dalszego opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – napisała w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Kiedy ustawa wejdzie w życie? 


Aktualnie w MRiRW zakończyły się prace nad przygotowaniem projektu ustawy, która 11 lutego została przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, z 14-dniowym terminem na zgłoszenie ewentualnych uwag. Po zakończeniu uzgodnień, podjęte zostaną kolejne kroki legislacyjne, aby jak najszybciej, jeszcze w marcu, po pracach rządowych, projekt mógł trafić do Parlamentu. MRiRW planuje wejście życie ustawy w II kwartale tego roku.

Fot. Envanto Elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)