Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Emerytury rolnicze – nowe zasady to jedynie formalność

Obrazek

Uchwalenie tej ustawy w Senacie wydaje się być tylko formalnością. Rolnicy będą mogli otrzymywać świadczenia emerytalne w pełnej wysokości bez oddawania swoich gospodarstw. Ale na horyzoncie szykują się kolejne zmiany w rolniczych emeryturach.  

wk18 maja 2022, 09:53

Senacka komisji rolnictwa nie wniosła poprawek do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. - Projekt jest odpowiedzią na postulaty rolników i organizacji rolniczych, które były podnoszone od wielu lat. My wsłuchując się w te postulaty zaproponowaliśmy kilka zmian, z czego oczywiście fundamentalna zmianą jest zniesienie przepisu nakazującego zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny jeżeli chce mieć wypłacona emeryturę w pełnej wysokości. Do tej pory obowiązujący przepis był uznawany na wsi za krzywdzący i był swojego rodzaju ewenementem bo w żądnym innym zawodzie przy przechodzeniu na emeryturę nie ma wymogu, aby swój warsztat pracy oddawać, przekazywać czy sprzedawać – mówiła w Senacie wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

Długa lista zmian

Podczas prac sejmowych została także zgłoszona poprawka przez posłankę Teresę Hałas zakładająca, że rolnik, który przechodzi na emeryturę bez zaprzestawania prowadzenia działalności nie będzie zmuszony do tego, żeby w tym czasie dalej odprowadzać składki na ubezpieczenie. - Dodatkowo została zaproponowana zmiana zgodnie, z którą gdy rencista jest uprawniony do renty okresowej umowa dzierżawy gruntów rolnych w celu wykazania się zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej może być zawarta co najmniej na okres jaki zostało przyznane prawo do renty rolniczej – tłumaczyła senatorom wiceminister A. Gembicka.

Ustawa nowelizująca zawiera także zmiany związane z tzw. zbiegiem tytułów do ubezpieczenia, rozszerzające zakres podmiotowy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. Dotyczy to pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, będąc skierowanym przez powiatowy urząd pracy lub inne podmioty, a także pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych, pełnienia czynnej służby jako żołnierz niezawodowy — z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką, czy też odbywania służby zastępczej

Ustawa nowelizująca zapewnia również możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

Ponadto wprowadzono możliwość kierowania na rehabilitację leczniczą rolników nieaktywnych zawodowo w gospodarstwie i pobierających emeryturę rolniczą, a także umożliwiono skierowanie osób ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne do zakładów rehabilitacji.

MRiRW oszacowało koszty ustawy dla budżetu państwa na najbliższe 10 lat na kwotę 4 mld 118 mln zł.

Już trwają prace nad kolejną nowelizacją

MRiRW już zapowiada kolejną nowelizację przepisów dotyczących emerytur rolniczych. – Pracujemy na roboczo z ministerstwem rodziny. Odbyło się już kilka spotkań, w tym tygodniu premier Kowalczyk spotka się z minister Maląg. Chcielibyśmy jeszcze w tym roku przyjąć projekt ustawy, który w sposób kompleksowy rozwiązywał problem zbiegu ubezpieczeń – zadeklarowała wiceminister Gembicka.

Jednym z problemów, który ministerstwo rolnictwa zamierza rozwiązać jest także kwestia sposobu naliczania waloryzacji emerytur rolniczych.

wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)