Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Groźne w skutkach weksle in blanco

Obrazek
Pytanie: Co roku podpisujemy umowę na zakup gęsi i za każdym razem podpisujemy weksel. Czy ten weksel powinien być zwracany po zapłacie przez nas całej ceny?
adw. Mikołaj Pomin18 maja 2020, 15:10
Odpowiedź: Weksel jest swego rodzaju papierem wartościowym stanowiącym przedmiot obrotu, który podlega wykupowi w razie ziszczenia się warunków przewidzianych przez jego wystawcę. Weksel in blanco, a więc nie wypełniony w całości może zostać wypełniony przez jego posiadacza na kwotę nawet większą niż pierwotne zobowiązanie wystawcy. Weksel w omawianym przypadku stanowić ma zapewne zabezpieczenie płatności za dostarczone gęsi.

Tego typu zabezpieczenia stosuje się raczej przy większych transakcjach, gdzie ważne są łatwość i szybkość windykacji należności. Z punktu widzenia sprzedawcy weksel jest bardzo wygodnym zabezpieczeniem, gdyż w razie niezapłacenia należności uzyskanie nakazu zapłaty, jest nie tylko łatwiejsze, ale i tańsze. Ponadto, nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla stanowi tytuł zabezpieczenia i na jego podstawie komornik może zająć dłużnikowi konto. Wreszcie, to dłużnik będzie musiał ponieść znaczne koszty sądowe, jeśli będzie chciał bronić się w sądzie przed wierzycielem. Wystawienie weksla ze względu na powyższe ułatwienia dla wierzyciela może być dla dłużnika po prostu ryzykowne. Szczególnie niebezpieczne może być przekazanie weksla in blanco osobie nieodpowiedzialnej lub mającej złe intencje.

Po wywiązaniu się ze zobowiązania wierzyciel powinien zwrócić dłużnikowi wystawione przez niego weksle lub je protokolarnie zniszczyć. Nie powinno się zdarzyć tak, że po wygaśnięciu zobowiązania weksle pozostają u wierzyciela, bowiem istnieje ryzyko, że czy to ze złej woli, czy przez pomyłkę znajdą się w niepowołanych rękach lub zostaną użyte w celu windykacji nienależnych roszczeń.

W omawianym przypadku Czytelnik powinien zażądać od swego kontrahenta zwrotu wszystkich dotychczas przekazanych weksli lub oświadczenia, że zostały zniszczone. Jeśli kontrahent odmówi, należy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, by uniknąć w przyszłości problemów z jakimś „zapomnianym” wekslem.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)