GUS zbada koniunkturę w gospodarstwie rolnym

GUS zbada koniunkturę w gospodarstwie rolnym

Od 15 do 31 stycznia 2018 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

r e k l a m a

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
  • samodzielne wypełnienie formularza AK-R przez Internet w terminie od 15 do 17 stycznia 2018 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl
  • rozmowę z teleankieterem GUS w trakcie wywiadu telefonicznego od 18 do 31 stycznia 2018 r.

Z kolei osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
  • samodzielne wypełnienie formularza AK-R przez Portal Sprawozdawczy w terminie 15 – 25.01.2018 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa
  • rozmowę z teleankieterem GUS w trakcie wywiadu telefonicznego od 26 do 31 stycznia 2018 r.

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/.
Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm
Źródło: www.stat.gov.pl
[bie]
Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii