Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Hybrydyzacja wilków – jak Rząd ma zamiar rozwiązać problem?

Obrazek

Nie tylko wilki, ale także mieszańce wilków z psami stanowią zagrożenie dla zwierząt hodowlanych. Rząd pomaga rolnikom najbardziej narażonym na ataki drapieżników finansując urządzenia zabezpieczające gospodarstwa.

wk9 marca 2021, 08:58

O sprawę zagrożenia ze strony wilków oraz mieszańców wilków z psami zapytał poseł Kazimierz Matuszny z Prawa i Sprawiedliwości, który zauważył, że ich wzrastająca liczebność powoduje coraz wyższe straty w pogłowiu owiec.

- Pierwszy problem jest związany z obecnością w lasach mieszańców psa z wilkiem. Ich występowanie prowadzi bowiem do zubożenia materiału genetycznego wilka oraz do odmiennych zachowań, do których prawdopodobnie w przyszłości będzie trzeba zaliczyć agresję w stosunku do ludzi – napisał w interpelacji poseł K. Matuszny, który zapytał jak resort klimatu i środowiska pochodzi do tego problemu oraz czy przewiduje się wprowadzenie dodatkowych mechanizmów ochronnych w stosunku do hodowli owiec w związku z wysoką śmiertelnością tych zwierząt na skutek wzrostu populacji drapieżników.


Problem hybrydyzacji

W odpowiedzi ministerstwo klimatu i środowiska podkreśliło, że istnieje problem tzw. hybrydyzacji wilków. - Mieszańce powstają najczęściej w sytuacjach, kiedy w okresie rozrodczym zabraknie samca wilka (np. w wyniku kolizji z pojazdem) i samica skojarzy się z wałęsającym się w lesie psem. Hybrydy najczęściej można odróżnić po cechach zewnętrznych, np. po nietypowym umaszczeniu, albo cechach fizjologicznych, np. urodzeniu w innym niż typowych dla wilka miesiącach – kwietniu, maju, jak również w oparciu o badania genetyczne-  napisała wiceminister Małgorzata Golińska.


Obowiązkowy odstrzał

Co istotne mieszańce powinny zostać wyeliminowane ze środowiska przyrodniczego. Trzeba jednak pamiętać, że mieszańce wilka z psem domowym w pierwszym i drugim pokoleniu są uważane za gatunek wilka Canis lupus, dlatego też w celu wyeliminowania ich ze środowiska niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego zabijania wydawanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Resort klimatu i środowiska przypomina także, że w sytuacjach niecierpiących zwłoki, kiedy obiektywnie wniosek nie może być załatwiony w formie pisemnej, takie decyzje mogą być wydane ustnie po rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą telefoniczną.

Od 2018 r. Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki mają obowiązek informowanie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska o wszelkich wykrytych przypadkach hybrydyzacji.


Program ochrony stad

Resort klimatu i środowiska zapewnia także, że współpracuje z rolnikami w zakresie ochrony ich zwierząt hodowlanych przez atakami drapieżników

- Współdziałanie może obejmować budowę urządzeń – fladr, siatek, pastuchów elektrycznych lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom, finansowane z budżetu właściwego miejscowo dyrektora parku narodowego lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w ramach zawartych umów cywilnoprawnych. Pomoc taka może obejmować również zakup psa pasterskiego – zapewnia wiceminister M. Golińska.

Tylko w 2019 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wygospodarował na zakup dodatkowych środków zabezpieczeń 370 000 zł. Zostały one przekazane regionalnym dyrektorom ochrony środowiska do rozdysponowania wśród hodowców, których stada są najbardziej narażone na ewentualne ataki wilków. Zdaniem ministerstwa klimatu i środowiska prawidłowe zabezpieczanie stad znacząco obniża poziom szkód.

- W chwili obecnej nie planuje się więc wprowadzenia dodatkowych mechanizmów ochronnych, ale kontynuację i rozszerzanie skali obecnie prowadzonych działań – podsumowała wiceminister Małgorzata Golińska. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)