Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

I polsko-niemieckie seminarium za nami!

Obrazek

Po raz pierwszy nasza redakcja oraz niemiecka redakcja top agrar zorganizowały w Szczecinie polsko-niemieckie warsztaty uprawowe dla rolników. W wąskim gronie praktyków i ekspertów z Polski i Niemiec dyskutowaliśmy o wielu problemach agrotechnicznych.

dr Maria Walerowska14 stycznia 2018, 22:25
Spotkanie oficjalnie otworzyli i powitali zgromadzonych gości redaktorzy naczelni: top agrar Polska – Karol Bujoczek oraz redaktor naczelny top agrar w Niemczech – dr Ludger Schulze Pals, jednocześnie charakteryzując krótko specyfikę rolnictwa w Niemczech i w Polsce. 

W pierwszym dniu warsztatów prof. Hansgeorg Schönberger z NU Agrar mówił o tym jak zapewnić długofalowo stabilne plony rzepaku. 
– Plony rzepaku spadają nie tylko w Polsce, podobna sytuacja jest także w Niemczech. Przyczyn tego zjawiska jest kilka, tj. wahania pogody, zakłócenie procesu zapylania, presja chorób i szkodników, zawężone zmianowanie, niskie pH, zbyt wczesny siew, samosiewy rzepaku – tłumaczył ekspert.
Dużym problem po obu stronach Odry była w ostatnich sezonach śmietka kapuściana. Tutaj w nieco lepszej sytuacji są polscy rolnicy, ponieważ w tym sezonie mieli do dyspozycji zaprawę owadobójczą – Lumiposa 625 FS. Nie mieli jej natomiast rolnicy niemieccy. Prof. Schönberger podkreślał, że najprawdopodobniej w przyszłości będziemy musieli zweryfikować terminy siewu rzepaku, tak aby nieco ograniczyć stopień porażenia przez śmietkę.

– Chodzi o przesunięcie terminu siewu na nieco późniejszy termin. Jego ustalenie należy oprzeć na regionie, w którym się gospodaruje oraz na terminie początku i końca wegetacji – mówił ekspert. 

Podkreślał także, że rolnictwo musi w przyszłości zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, a mianowicie:
  •  ze zmianami klimatycznymi, 
  • z niedoborem energii i składników odżywczych, 
  •  z rozwojem odporności (chwasty, choroby, szkodniki), 
  •  z malejącymi zasobami genetycznymi, 
  • z rozwojem technicznym (m.in. innowacje w zakresie techniki siewu czy aplikacji ś.o.r.), 
  •  z przyzwyczajeniami ludzi, 
  •  z zachowaniem różnorodności biologicznej, 
  •  z zaostrzającymi się przepisami prawnymi. 

W przyszłości będziemy musieli zoptymalizować wykorzystanie zasobów jakie mamy do dyspozycji, takich jak: woda, energia, gleba, CO2, składniki pokarmowe, nawozy i środki ochrony roślin, inżynierię genetyczną, siłę roboczą i wiedzę. Tak aby w efekcie uzyskać stabilizację plonów, chronić glebę oraz zadbać o bioróżnorodność.

W drugi dniu wykładów wykład na temat technologii strip-till (uprawy pasowej) przeprowadzili Rolf Klingel niezależny doradca agrotechniczny z Niemiec oraz Gerrit Hogrefe z NU Agrar. Podkreślali, że ta technologia nie sprawdza się dobrze na wszystkich stanowiskach, należy ją dopasować m.in. do typu gleby, zwartości części ilastych i próchnicy, a także stanu uwilgotnienia gleby.

– Spulchnienie pasowe nie zawsze sprawdza się na ciężkiej glebie, ponieważ często w przestrzeni spulchnienia obserwujemy brak korzeni – mówił Gerrit Hogrefe. Na glebach piaszczystych czynnikiem ograniczającym jest m.in. intensywność spulchnienia, natomiast na glebach próchnicznych optymalne zagęszczenie suchej, rozpulchnionej gleby oraz precyzja rozmieszczenia nasion – podkreślał specjalista.

Rolf Klingel podkreślał z kolei, że w tym systemie uprawy lepiej sprawdzają się rośliny  uprawne o palowym systemie korzeniowym, jak np. burak czy rzepak. Natomiast nie polecał aby wykorzystywać w tym systemie roślin o wiązkowym systemie korzeniowym – zbóż czy kukurydzy.
Na koniec drugiego dnia warsztatów Gerrit Hogrefe wyjaśniał także jak optymalnie wykorzystywać dobrodziejstwa rolnictwa precyzyjnego i jak interpretować wyniki i dane, których nam dostarczają.

Warsztaty zakończyły się wspólnym zwiedzaniem Szczecina z przewodnikiem. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne!

mwal
Fot. mwal1 z 12
Dr Ludger Schulze Pals - redaktor naczelny top agrar w Niemczech

Dr Ludger Schulze Pals - redaktor naczelny top agrar w Niemczech

2 z 12
Karol Bujoczek - redaktor naczelny top agrar Polska

Karol Bujoczek - redaktor naczelny top agrar Polska

3 z 12
I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

4 z 12
Prof. Hansgeorg Schönberger  z NU Agrar

Prof. Hansgeorg Schönberger z NU Agrar

5 z 12
I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

6 z 12
I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

7 z 12
Rolf Klingel - niezależny doradca agrotechniczny

Rolf Klingel - niezależny doradca agrotechniczny

8 z 12
I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

9 z 12
I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

10 z 12
I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

11 z 12
Gerrit Hogrefe z NU Agrar

Gerrit Hogrefe z NU Agrar

12 z 12
I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

I polsko-niemieckie warsztaty uprawowe

Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)