Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ile będzie wynosił w 2021 roku zwrot akcyzy za olej napędowy dla rolników??

Obrazek
Organizacje rolnicze apelują do rządu o zwiększenie w przyszłym roku wydatków na program paliwa rolniczego. Ale resort rolnictwa nie widzi takiej możliwości. W 2021 r. przeznaczy na ten cel 1 mld. 180 mln. zł. A trudna sytuacja budżetowa nie pozwala na zastosowanie maksymalnej dozwolonej przez Unię Europejską stawki zwrotu.
wk29 grudnia 2020, 09:56
Zdaniem NSZZ RI „Solidarność” zaproponowana w ministerialnym projekcie rozporządzenia stawka jest zbyt niska. Wobec wzrastających systematycznie kosztów produkcji rolniczej przy jednoczesnym spadku cen dla rolników, a także w związku z obecnymi trudnościami ekonomicznymi wynikającymi m.in. z pandemii koronawirusa oraz wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), brak jest opłacalności produkcji rolniczej na większości rynków. Wobec powyższego NSZZ RI „Solidarność” wniosła o realizację zwrotu akcyzy w maksymalnej stawce, co ma sprawić, że ten mechanizm w ramach pomocy krajowej stanie się bardziej efektywny i urealniony w stosunku do ciągle wzrastających kosztów prowadzenia działalności rolniczej. - NSZZ RI „Solidarność” podtrzymuje konsekwentnie swój wieloletni postulat i wnioskuje po raz kolejny o realizację stawki zwrotu za paliwo rolnicze w maksymalnej stawce, wynikającej z dyrektywy Rady – napisała do resortu rolnictwa Teresa Hałas przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidulanych „Solidarność”.

Także Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych zwrócił się podczas konsultacji społecznych do MRiRW z wnioskiem o podwyższenie stawki zwrotu do 1,15 zł za 1 litr oleju napędowego w 2021 r. Zdaniem KZRRSP wnioskowana stawka zwrotu odpowiada aktualnie obowiązującej stawce podatku akcyzowego na oleje napędowe oraz nie przekracza limitu określonego w unijnej dyrektywie. 
- Przedstawiając powyższe wnosimy o zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie Państwa na 2021 r. w trakcie trwających obecnie prac legislacyjnych w Sejmie RP nad projektem ustawy budżetowej – napisał Krzysztof Kokoszkiewicz prezes zarządu KZRRSP.

Ministerstwo rolnictwa nie widzi jednak obecnie możliwości zwiększenia wydatków na program paliwa rolniczego. W budżecie przeznaczono na ten cel 1 mld. 180 mln zł. i nie jest możliwe podwyższenie stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego do maksymalnej kwoty wynikającej z Dyrektywy Rady UE. - Wysokość środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej możliwych do zaangażowania w ramach ustaw budżetowych na poszczególne lata związana jest również z panującą w danym czasie sytuacją gospodarczą. Dlatego uwzględniając obecnie występującą epidemię koronawirusa COVID-19, wydatki budżetu państwa skierowane są w głównej mierze na przeciwdziałanie wystąpieniu skutków epidemii, w tym i w rolnictwie – napisał w odpowiedzi wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)