Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ile gruntów rolnych Skarb Państwa przekazał Kościołowi Katolickiemu?

Obrazek

Ponad 90 tysięcy hektarów przekazało państwo od początku lat 90 kościołom. Zdecydowaną większość tych gruntów trafiła do Kościoła Katolickiego. Ale na darmowe grunty mogą także liczyć samorządy.

wk21 kwietnia 2020, 07:00
O sprawę nieodpłatnego przekazania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) na rzecz kościelnych osób prawnych zapytali posłowie Dorota Niedziela i Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej, którzy chcieli poznać dokładne dane na ten temat.
W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że od 1 stycznia 1992 r. do końca 2019 r. z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazano nieodpłatnie na rzecz kościelnych osób prawnych 90 263 ha. Z czego w 2019 roku przekazano tylko 207 ha gruntów, które w całości zostały przekazane dla Kościoła Katolickiego. 
Największym beneficjentem darmowego przekazywania gruntów był kościół katolicki. Od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. z Zasobu WRSP przekazano nieodpłatnie osobom prawnym Kościoła Katolickiego 81 990 ha gruntów.
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, upoważnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dawnej Agencje Nieruchomości Rolnych) do nieodpłatnego przekazywania gruntów Zasobu także na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Ale tylko jeżeli nieruchomości te przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych.
W latach 1992–2018 przekazano nieodpłatnie jednostkom samorządu terytorialnego z różnych tytułów (głównie gminom) 58,6 tys. ha gruntów.
wk, fot. pixabay.com


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)