Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ile rzeźni rolniczych działa w Polsce?

Obrazek
Przepisy dotyczące możliwości uruchomienia rzeźni rolniczej weszły w życie rok temu. Ile podmiotów w tym czasie zarejestrowano? 
Dorota Kolasińska3 lutego 2021, 12:48
Wiele osób w ubiegłym roku spodziewało się, że liczba rzeźni rolniczych w kraju będzie rosła, jak grzyby po deszczu. Niedawno, bo w połowie grudnia informowaliśmy o powstaniu pierwszej rzeźni rolniczej w województwie dolnośląskim. Rolnicy w wielu regionach kraju skarżą się na brak lokalnych rzeźni, konieczność dalekiego transportu zwierząt i problemów z ubojem np. jednej sztuki.

– Wg. stanu na 02.02.2021 działalność w zakresie rzeźni rolniczych prowadzą łącznie 3 podmioty (po 1 w woj. dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim). Przepisy wprowadzające ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw, weszły w życie 18 lutego 2020 r. – informuje Główny Inspektorat Weterynarii redakcję top agrar Polska.

GIW zaznacza, że należy brać pod uwagę, że rzeźnie rolnicze korzystają ze specjalnych, mniej rygorystycznych wymagań weterynaryjnych (które dotyczą struktury i wyposażenia zakładu), jednak są to zakłady podlegające procedurze zatwierdzenia analogicznie jak rzeźnie zatwierdzone na rynek Unii Europejskiej. 

Główny Inspektorat Weterynarii dodaje, że podmioty rozpoczęły prowadzenie działalności w zakresie rzeźni rolniczych dopiero w IV kwartale 2020 r. oraz, że jest również spore zainteresowanie podmiotów rozszerzeniem dotychczasowej działalności poprzez możliwość wprowadzenia pozyskanego w ten sposób mięsa na rynek, na małą skalę np. w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) lub działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO).

Wymagania dla rzeźni rolniczej


Główni Inspektorat Weterynarii przygotował dokładny poradnik, jak uruchomić rzeźnię, co jest wymagane oraz jakie zasady powinien spełnić taki podmiot. Zachęcamy do zajrzenia TUTAJ. 

– Konieczne jest więc sporządzenie projektu technologicznego zakładu i przedłożenie go właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii w celu zatwierdzenia (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub adaptację istniejących pomieszczeń). Następnie najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, należy złożyć wniosek do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzenie zakładu, a rozpoczęcie działalności może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli zakładu przez powiatowego lekarza weterynarii i uzyskaniu zatwierdzenia lub warunkowego zatwierdzenia rzeźni. Aby otrzymać zatwierdzenie konieczne jest opracowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo mięsa (GHP, GMP, HACCP - z uwzględnieniem zasady elastyczności), jak i dotyczących wszelkich czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt, wykonywanych w rzeźni. Tym samym zatwierdzenie rzeźni rolniczej jest to pewnie proces, który wymaga czasu, ale jednocześnie zapewnia, że spełnione są wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności – informuje biuro prasowe GIW. 

dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)