Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Informacja o śladzie węglowym pojawi się na produktach spożywczych?

Ministerstwo rolnictwa nie planuje wprowadzenia na etykietach produktów spożywczych informacji o tzw. śladzie węglowym. Chcieliby tego posłowie Partii Zielonych, ale zdaniem MRiRW, biorąc pod uwagę oparcie naszej gospodarki na węglu, pogorszyłoby to konkurencyjność naszego eksportu żywności. 

wk6 maja 2020, 12:04
Na pomysł etykietowania produktów spożywczych o tzw. śladzie węglowym produktu wpadli posłowie: Urszula Zielińska, Tomasz Aniśko i Małgorzata Tracz z Partii Zielonych. Taka informacja zawierałaby łączną sumę emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu.

- Zważywszy iż zmiany klimatyczne stanowią obecnie jeden z najważniejszych problemów środowiskowych, wiedza o obciążeniu środowiska śladem węglowym przez dany produkt mogłaby być ważną informacją dla polskiego klienta przy podejmowaniu wyborów konsumenckich. Jednocześnie informacja taka mogłaby zmotywować klientów do redukcji śladu węglowego poprzez zakupy produktów lokalnych, czyli polskich. Tym samym informacja o śladzie węglowym na produktach rolnych pomogłaby wesprzeć polskie rolnictwo – napisali posłowie z Partii Zielonych. 

Ale resort rolnictwa nie planuje takiej inicjatywy, gdyż jego zdaniem byłoby to ze szkodą dla polskiego eksportu żywności oraz przede wszystkim rolnictwa. 

Wprowadzenia takich etykiet byłoby możliwe tylko wtedy, jeżeli dotyczyłoby wszystkich państw Unii Europejskiej. To z kolei wymagałoby wspólnych metodyk wyliczania śladu węglowego, których na razie nie ma. Wdrożenie takiego znakowania tylko w jednym lub w kilku krajach może bowiem prowadzić do dyskryminacji produktów z tych państw członkowskich. Ale jest też ważniejszy powód. 

- Należy zauważyć, że krajowa energetyka bazuje w wysokim stopniu na węglu kamienny i brunatnym. Wyprodukowanie żywności, jej przechowywanie oraz przetwarzanie wymaga wkładu energetycznego, a ponad 75% energii elektrycznej w Polsce produkowanej jest z węgla. Przetwarzanie produktów rolnych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego nawet najbardziej nowoczesnych związane jest z emisją gazów cieplarnianych wynikającą z wysokiego uwęglenia krajowej energetyki – zauważyło ministerstwo rolnictwa. 

W podsumowaniu MRiRW stwierdziło, że wprowadzenie etykietowania żywności ze wskazaniem na ślad węglowy produktu może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji dla krajowych producentów żywności, zwłaszcza dla eksporterów. 

- Mając na uwadze powyższe, na obecnym etapie miksu energetycznego w Polsce, wprowadzenie powszechnego etykietowania żywności ze względu na ślad węglowy może obniżyć konkurencyjność producentów na rynku wspólnotowym – napisał resort rolnictwa. 

Ale jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy podawali takie informacje dobrowolnie, ale tylko w taki sposób, aby informacje te nie były wprowadzające w błąd, dezorientujące i oparte na rzetelnych danych naukowych zgodne z zasadami oznakowania żywności określonymi w unijnych rozporządzeniach. 

wk, fot. Biedronka


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)