Innvigo pokazało poletka

Innvigo pokazało poletka

Nowy gracz na polskim rynku środków ochrony roślin po raz pierwszy zaprosił rolników na swoje poletka demonstracyjne. Pierwsza tego typu impreza z cyklu odbyła się wspólnie z firmą Danko w należącej do niej Zakładzie Nasienno-Rolnym w Sobiejuchach w woj. kujawsko-pomorskim.

r e k l a m a

Rozwiązania dla pszenicy

Innvigo ze swojej strony pokazało m.in. rozwiązania fungicydowe, herbicydowe oraz regulacji łanu w pszenicy ozimej odmiany Hondia. Kombinacje zastosowane w pszenicy ozimej omówił Mariusz Michalski. Do odchwaszczania wiosną zastosowano w niej m.in. herbicyd Fenoxinn 110 EC przeciwko chwastom dwuliściennym. Dalsza ochrona obejmowała fungicydy: w terminie T1 zastosowano Dafne 250 EC, Bukat 500 SC, a w terminie T2 Weto 250 EC z azoksystrobiną. Wiosna była wyjątkowo chłodna, a dodatkowo w połowie maja spadł deszcz w ilości prawie 45 l/m kw. z gradem, który uszkodził liście. Drugi zatem zabieg miał zabezpieczyć liście przed łatwiejszym dostępem do nich patogenów. Na jednej z kombinacji został też wykonany nieco wcześniej zabieg na kłos preparatami Dafne 250 SC oraz Bukat 500 SC.

Regulacja łanu przeprowadzona została preparatami Korekt 510 SL oraz nowym regulatorem w ofercie Innvigo Invister 300 SL. Wszystkie zastosowane rozwiązania można było porównać z kontrolą nietraktowaną preparatami, na której w większym nasileniu wystąpiły m.in. choroby podstawy źdźbła i septorioza liści.

Kombinacje w rzepaku

W ochronie rzepaku zastosowano następujące rozwiązania Innvigo: do pierwszego, wiosennego zabiegu fungicydowego zastosowano Bukat 500 SC, a w zabiegu „na płatek” azoksystrobinę oraz Dafne 250 EC. Insektycydy zastosowane na polu z rzepakiem to Insodex 480 EC, Delux 050 CS oraz Los Owados 200 SE – pierwszy płynny acetamipryd na rynku.

Danko z ogromem odmian

Danko zaprezentowało kilkadziesiąt odmian zbóż jarych i ozimych oraz kilka kreacji roślin bobowtych. Dariusz Majchrzycki przedstawił nowości odmianowe jęczmienia ozimego: browarna odmiana Rubinesse, Anja (dobra jak na jęczmień zimotrwałość) czy Concordia (odporna na wyleganie).

Wśród pszenżyta, którego liderem w hodowli jest Danko zaprezentowano nowe odmiany Orinoko i Porto zarejestrowane w tym roku, a dostępne dla rolników w roku przyszłym.
Wśród pszenic Dariusz Majchrzycki zwrócił uwagę na odmiany o wysokiej zimotrwałości, m.in. odmianę Hondia (zimotrwałość 5,5) i Arkadia (6).

Z bobowatych, które oferuje Danko, na poletkach można było zobaczyć groch (odmiany posiadające i pozbawione wąsów czepnych – pastewne), bobik oraz wykę.
Impreza polowa zorganizowana przez Innvigo i Danko odbyła się 8 czerwca 2017 r.

jd, fot. Daleszyński

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii