Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Interwencje obrońców zwierząt tylko w obecności policji i weterynarza

W interwencjach organizacji pro-zwierzęcych musi brać udział Inspekcja Weterynaryjna oraz policja. To efekt porozumienia między Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Komendantem Głównym Policji. 

wk18 maja 2020, 18:19
Główny Lekarz Weterynarii uzgodnił z Komendantem Głównym Policji, iż wyda polecenie informowania właściwych powiatowych inspektoratów weterynarii o planowanych interwencjach podejmowanych na wniosek lub z inicjatywy organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Z kolei Główny Lekarz Weterynarii nakazał wojewódzkim lekarzom weterynarii, aby powiatowi lekarze mieli obowiązek brania udziału w takich planowanych interwencjach. 

- Ostatnio coraz częściej pojawiają się sygnały dotyczące nieuprawnionych działań przedstawicieli niektórych organizacji. Dokonują oni odbioru zwierząt nawet wówczas, gdy nie jest zagrożone życie lub zdrowie tych zwierząt, używając metod przymusu i presji celem wtargnięcia na prywatne posesje, łamiąc przy tym prawo ochrony miru domowego – napisał Bogdan Konopka Główny, Lekarz Weterynarii.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że przedstawiciele tych organizacji bardzo często w celu uwiarygodnienia swoich działań i nadania im urzędowego charakteru posługują się stworzonymi przez siebie dokumentami lub legitymacjami służbowymi, które do złudzenia przypominają oficjalne. 

- W związku z powyższym, powiatowi lekarze weterynarii powinni uczestniczyć we wszystkich interwencjach, o których zostali poinformowani przez funkcjonariuszy policji. Jednocześnie w każdym wypadku, gdy informacja o interwencji trafi bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii od organizacji planującej interwencję, powinien on poinformować policję – napisał Bogdan Konopka.  

Główny Lekarz Weterynarii przypomniał, że to Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, a powiatowi lekarze weterynarii posiadają wiedzę ekspercką, która pozwala na podejmowanie działań adekwatnych do stanu faktycznego.  

wk, fot. Świętokrzyska Policja


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)