Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jak przechowywać nawozy saletrzane? Czy saletrę amonową można trzymać na zewnątrz?

Obrazek

Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Grupy Azoty, aby ten wydał instrukcję przechowywania nawozów azotowych, które dostosowane byłyby do realnych możliwości rolników, w tym o dopuszczenie przechowywania saletry amonowej na zewnątrz. Jak przechowywać nawozy azotowe?

Patrycja Bernat28 maja 2023, 11:00
W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Prezes Grupy Azoty Marcin Kowalczyk, poinformował o zmianach w karcie charakterystyki.

Jak przechowywać saletrę amonową?

Dlatego też przechowywanie saletry amonowej powinno przebiegać w następujący sposób:
  • Miejsce składowania musi być zabezpieczone przed wilgocią. Podłoże wykonane z niepalnych materiałów, suche z gładką powierzchnią, która jest pozbawiona kanałów, dziur oraz zagłębień. Dozwolone jest zastosowanie drewnianych palet, które są w nienagannym stanie i niezanieczyszczone produktami ropopochodnymi, azotanem amonu.
  • W stosie waga nie może przekraczać masy 300 t. Każdy stos powinien być od siebie oddzielony, a także od ścian, dachu, źródeł ciepła na odległość minimum 1 metra. Dojazd powinien być zapewniony z każdej strony stosu.
  • Saletra amonowa powinna być ochroniona przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ogrzaniem powyżej 30°C.
  • Saletra amonowa, która jest w opakowaniach jednostkowych 30 kg, powinna być przechowywana w stosach złożonych z najwyżej dwóch palet, które oddzielone są odpowiednią przekładką, która będzie zapobiegać zsuwaniu się palety i nie będzie powodować mechanicznych uszkodzeń opakowań. (paleta – max 8 warstw na każdej).
  • Jeżeli chodzi o opakowania o masie nieprzekraczającej 600 kg, to dopuszcza się krótkotrwałe składowanie 3 warstw opakowań elastycznych typu big-bag, maksymalnie do 6 miesięcy. Musi być to robione z zachowaniem określonych warunków, które są określone w karcie charakterystyki. Po tym czasie należy zmienić obciążenie, przez zmianę liczby warstw na 2 sztuki.
  • Nie można składować saletry amonowej razem z innymi materiałami, które są wymienione w punkcie 10.5.
  • Nie można składować w pobliżu źródeł ciepła i gorących powierzchni, a także blisko źródeł zapłonu.
  • Nie można również składować saletry amonowej z innymi nawozami niż saletrzane.
  • Dostęp do miejsc składowania powinien być dozwolony tylko dla osób z upoważnieniem.

Chcesz dowiedzieć się, za ile można kupić teraz saletrę amonową? Przeczytasz o tym TUTAJ!


Bernat Patrycja

na podst: KRIR
Fot: Sierszeńska


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)