Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jak walczyć z gryzoniami?

Obrazek
KRIR zwróciła się do MRiRW o podjęcie działań, które miałyby pomóc rolnikom w walce z plagą myszy pojawiających się na polach. Niestety w odpowiedzi na apel resort rolnictwa poinformował, że póki co, nie przewiduje dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka strat spowodowanych przez gryzonie.
Dorota Kolasińska21 lipca 2020, 15:28
Mimo, że resort odpowiedział, że nie przewiduje się dopłat, to jednak temat nie zostanie zamieciony pod przysłowiowy dywan, gdyż kierunki zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w celu całościowego ubezpieczenia gospodarstw rolnych będą określone na podstawie realizowanego obecnie projektu GOSPOSTRATEG oraz w ramach prac Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie i jest szansa, na uwzględnienie szkód powodowanych przez gryzonie. 

Jak podkreśla KRIR masowym pojawieniom się gryzoni stwarzającym zagrożenie dla upraw rolniczych, w tym rzepaku, zbóż ozimych i kukurydzy sprzyjają m.in.:

– uproszczenia w uprawie, 
– pozostawianie na polach przez dłuższy czas słomy i ściernisk, 
– niewykaszanie miedz i rowów,
– mała populacja ich naturalnych wrogów. 

Jak zwalczyć gryzonie na polu? 


Walka z gryzoniami na polu nie jest łatwa, wielokrotnie pisaliśmy o poważnych stratach jakie powodują te małe szkodniki. KRiR podkreśla, że w walce z gryzoniami ważne są terminy, gdyż zwierzęta sezonowo migrują, dlatego ważna jest systematyczny przegląd plantacji. Izby Rolnicze podkreślają, że jako rolnicy jesteśmy zobligowani do stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin, które polegają na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Metody walki z gryzoniami


Na polu należy wyznaczyć 3 miejsca o powierzchni 100 m2, na których oblicza się nory gryzoni, które należy natychmiast zadeptać. Po 1-2 dniach powtórnie liczy się nory otwarte, zamieszkałe przez gryzonie. Liczbę nor otwartych należy podzielić przez 3, otrzymujemy w ten sposób średnią liczbę nor na poletko. Przy liczbie 3 nor zamieszkałych na 100 m2 zabiegi zwalczające są konieczne. Metoda czynnych nor jest najprostszą w wykonaniu i stosunkowo dokładną, godną polecenia dla wszystkich gospodarstw z uwagi na jej małą inwazyjność i koszty. 

Można również stosować pułapki na gryzonie. Przy zastosowaniu tej metody używa się pułapki z założonymi przynętami. Pułapki można rozkładać w dowolnych miejscach, zwracając uwagę aby nie stwarzały zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi. Powinno się rozkładać 25 pułapek na 1 ha w odstępach 1 metrowych (najlepiej układać przy wylotach nor — stwarza to większe prawdopodobieństwo wpadnięcia gryzonia do pułapki). Należy podkreślić, że im szybciej zostanie zagrożenie zidentyfikowane, tym zwalczanie będzie bardziej efektywne. Najlepszy skutek jest osiągany, gdy w ograniczanie liczebności szkodników będą zaangażowani okoliczni rolnicy, gdyż gryzonie dość szybko namnażają i rozprzestrzeniają się. 

Chemiczne metody walki z gryzoniami


Na Platformie Sygnalizacji Agofagów pojawił się komunikat, w jaki sposób podjąć chemiczną walkę z gryzoniami. Prowadzi się ją w kilku terminach - wiosną przez wykładanie zatrutego ziarna (stosowanie zatrutego fosforkiem cynkowym 01 AB oraz Ratron GL ziarna zbóż.); wczesną jesienią przez gazowanie nor świecami dymnymi; późną jesienią za pomocą opryskiwania preparatami chemicznymi i rozkładania zatrutego ziarna. W związku z tym należy trzy razy w roku przeprowadzić obserwacje na polach uprawnych i nieużytkach w celu stwierdzenia liczebności gryzoni. Od wyniku obserwacji zależy podjęcie decyzji o konieczności stosowania zabiegów chemicznych i przygotowania odpowiedniej ilości preparatów. 

Obserwacje przeprowadza się w marcu lub kwietniu, po żniwach (sierpień), po zakończeniu orek jesiennych (jeśli występują). W Polsce gwałtowne pomory gryzoni miały miejsce w latach 1946, 1948, 1949, 1952, 1955, Szerzyły się w różnych porach roku.

Wyszukiwarka środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa (stan na 24.06.2020) (sprawdź co, na jaki gatunek i kiedy zastosować!) TUTAJ


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)