Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jak założyć gospodarstwo nie będąc rolnikiem?

Obrazek

W ostatnim czasie coraz więcej osób decyduje się na przeprowadzkę na wieś. Ma wielkie plany o założeniu gospodarstwa rolnego. Jednak sprawa nie jest tak prosta jak się wydaje. Jakie są procedury? Czy ziemię może kupić osoba prywatna nie będąca rolnikiem? 

12 stycznia 2023, 08:11

Według polskiego prawa, ziemię rolną bez przeszkód nabywać mogą osoby, które mają status rolnika indywidualnego. Zwolnione z tego przepisu są tylko działki o powierzchni do 0,3 ha. Jednak w sytuacji, gdy planujemy prowadzenie gospodarstwa rolnego, sprawa wygląda trochę inaczej. Osoba, która nie ma statusu rolnika indywidualnego, ale zadeklaruje, że przez 5 lat od dnia nabycia nieruchomości będzie prowadziła na niej gospodarstwo rolne, może kupić ziemię. W tym czasie nie może jednak jej sprzedać ani oddać innym podmiotom, chyba że zgodę wyrazi na to Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Przeczytaj więcej: Jak kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem? 

Jak uzyskać kwalifikacje rolnicze? 

Jeżeli po zakupie ziemi rolnej chcemy uzyskać status rolnika indywidualnego, musimy spełnić następujące warunki: 

  • być właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchnia użytków rolnych nie przekraczającej 300 ha,  
  • posiadać kwalifikacje rolnicze,  
  • co najmniej od 5 lat zamieszkiwać w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,  
  • co najmniej od 5 lat prowadzić osobiście to gospodarstwo rolne. 

Uzyskanie kwalifikacji rolniczych jest możliwe po ukończeniu szkoły bądź kursu, które jest potwierdzone uzyskaniem tytułu zawodowego. Jeżeli jest to szkoła policealna albo technikum uzupełniające, musi to być tytuł technika, w innym przypadku tytuł zawodowy w zawodzie robotniczym. 

Jeśli szukasz odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Na jakich zasadach można dzierżawić grunty rolne? 
  • Jak uzyskać wpis do ewidencji producentów? 
  • Kto musi płacić składki do KRUS? 
  • Jakie są ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników? 
  • Co podlega podatkowi rolnemu? 

Czytaj więcej na Halo Wieś Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)