Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jakie spółki powstały z udziałem KOWR?

Obrazek

Spółki celowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zajmują się parkami przemysłowymi, rynkami hurtowymi oraz terminalami przeładunkowymi. W powołanej ostatnio do życia spółce KOWR wykupiło udziały warte 200 mln złotych.

wk29 marca 2023, 11:04
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło informacje o powstałych spółkach z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od roku 2017:
 • Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o., utworzona w dniu 27 stycznia 2022 r. przez KOWR oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Cel powstania spółki: utworzenie parku przemysłowego na terenie powiatu ząbkowickiego. Realizacja projektu wpisywała się w działanie przewidziane do realizacji w ramach przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Jurajski Agro Fresh Park S.A., utworzona w dniu 16 listopada 2020 r. przez KOWR i Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Cel to zrealizowanie inwestycji w postaci budowy rynku hurtu rolno-spożywczego;
 • Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo sp. z o.o., utworzona w dniu 10 czerwca 2020 r. Cel to wybudowanie i przekazanie do eksploatacji terminalu przeładunkowego, którego charakter jest intermodalny i ma wpływ na usprawnienie transportu na terenie kujawsko – pomorskim;
 • Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna sp. z o.o., utworzona w dniu 14 października 2022 r.  Celem powstała było wzmocnienie w wymiarze lokalnym, stopnia wykorzystania infrastruktury, a także zasobów kadrowych oraz potencjału marketingowego polskich podmiotów funkcjonujących w sferze przetwórstwa rolno-spożywczego. W konsekwencji przekłada się to na zwiększenie udziału w rynku branżowym, poprawia wyniki, a także wpływa na kreowanie przyjaznych warunków współpracy pomiędzy zakładami przetwórczymi, a rolnikami, którzy oferują surowce. 

Wydatki poniesione przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Dorota Niedziela i Kazmierza Ploce złożyły interpelację, w odpowiedzi na nią poinformowano, że tytułem wkładów na [pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji w wymienionych spółkach, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poniósł koszty:

 • Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o.: KOWR objął udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości rolnych, działka o nr 354/25, obręb Bobolice, o powierzchni 123,5 ha i o wartości 32 525 000 zł;
 • Jurajski Agro Fresh Park S.A.: KOWR objął akcje w zamian za wkład niepieniężny w postaci dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 216,56 ha, o wartości 93 434 318 zł;
 • Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo sp. z o.o.: KOWR objął udziały w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2 mln zł;
 • Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.: KOWR objął udziały w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200 mln zł.

Zobacz także: Ziemia z zasobu KOWR po Top Farms Głubczyce rozwiąże problem głodu ziemi na Opolszczyźnie?

Jakie zadania wykonują i czym zajmują się spółki Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa?

 • Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o. w 2023 r.  zadaniem spółki jest m.in. współpraca z Gminą Ząbkowice Śląskie w zakresie budowy infrastruktury, stworzenie we współpracy z wybranym projektantem koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego, przeprowadzenie przetargów na wykonanie projektów budowlanych i rozpoczęcie prac projektowych po przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji.
 • Jurajski Agro Fresh Park S.A. – Spółka ta pod koniec stycznia 2023 roku znajdowała się na etapie wyboru pracowni architektonicznej, która ma przeprowadzić prace projektowe do planowanych wcześniej inwestycji. 
 • Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo sp. z o.o. – spółka znajduje się na etapie przygotowania prac nad studium wykonalności dla planowanej inwestycji.
 • Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. – spółka jest na etapie organizacji działalności, przygotowywane jest zaplecze, a także pozyskiwanie specjalistów oraz narzędzi do pracy. 
wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)