Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jakie zmiany w Premii dla młodego rolnika i Restrukturyzacji małych gospodarstw?

Obrazek
Resort rolnictwa informuje, że w dwóch programach PROW zmieniono niektóre zasady, które mają ułatwić rolnikom spełnienie wymagań. Co to za zmiany?
Dorota Kolasińska18 marca 2021, 19:58
Wczoraj informowaliśmy, że ARiMR już 31 marca br. uruchomi dwa ważne nabory wniosków – na Premię dla młodego rolnika, która niezmiennie cieszy się ogromną popularnością oraz na Restrukturyzację małych gospodarstw. Obywa nabory wniosków będą trwały do 29 maja br. Główne zmiany jakie zaszły w zasadach dotyczą wydłużenia terminu zakończenia realizacji biznesplanu oraz złożenia wniosku o drugą ratę pomocy, w wykazie kwalifikacji i wykształcenia dodano nowe pozycje. 

Wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy


Resort rolnictwa zaznacza, że w nowym rozdaniu zmienia się ostateczny termin na zakończenie realizacji biznesplanu i złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy – z 31 sierpnia 2023 r. na 31 sierpnia 2025 r. Zmiana wynika z wprowadzenia dwuletniego okresu przejściowego pomiędzy kończącą się obecną perspektywą finansową oraz przyszłym okresem programowania i dotyczy beneficjentów, którzy dopiero będą składać wnioski o płatność drugiej raty pomocy.
– Dlatego beneficjent „Premii dla młodych rolników” lub „Restrukturyzacji małych gospodarstw” może złożyć wniosek o płatność drugiej raty pomocy po realizacji biznesplanu, nie później niż do dnia upływu 3 lat licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (4 lat w przypadku wyrażenia przez ARiMR zgody na wydłużenie okresu realizacji biznesplanu), ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r – podkreśla MRiRW. 

Zmiany w wykazie kwalifikacji zawodowych


To ucieszy wielu rolników, którzy nie załapali się na pomoc ze względu na brak niektórych pozycji w wykazie akceptowanych kwalifikacji. W przypadku „Premii dla młodych rolników” zmienia się szczegółowy wykaz kierunków studiów, zawodów oraz tytułów kwalifikacyjnych, a także rodzaje dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych. Między innymi uwzględnione będą kwalifikacje oznaczone nowymi kodami, dodatkowego zawodu (technik turystyki na obszarach wiejskich) oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje (dyplomu zawodowego, certyfikatu kwalifikacji zawodowej czy świadectwa czeladniczego w zawodzie „mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych”).

Kolejną dobrą informacją jest to, że zmiany będą miały zastosowanie także do osób, którym przyznano już pomoc i które zobowiązały się do uzupełnienia kwalifikacji w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników” i „Restrukturyzacji małych gospodarstw” można składać od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r. 
O szczegółach pisaliśmy TUTAJ

Oprac. dkol na podst. MRiRW


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)