Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Wiceminister Janusz Kowalski złożył wnioski do ABW, CBA i Kancelarii Sejmu. Ciąg dalszy sprawy dzierżawy gruntów z KOWR

Obrazek

Kancelaria Sejmu na wniosek wiceministra Janusza Kowalskiego skreśliła Tomasza Ognistego z listy asystentów społecznych wiceszefa MRiRW. Jednocześnie Janusz Kowalski zwrócił się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego o nadzór nad sprawą zakończenia dzierżawy 10 tys. ha. gruntów firmy Top Farms. 

wk13 października 2022, 12:47
Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski poinformował o skierowaniu wniosku do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego „o wszczęcie czynności i objęcie swoimi działaniami całego procesu związanego z zakończeniem dzierżawy ponad 10 tys. ha w województwie opolskim przez dotychczasowego dzierżawcę – spółkę kontrolowaną w całości przez kapitał zagraniczny”. 
 Sprawa dotyczy 10 tysięcy hektarów ziemi, które firma Top Farms w Głubczycach dzierżawi do 1997 r. Ponieważ nie zgodziła się na 30% wyłączenie swoich gruntów i teraz w związku z kończącą się z końcem 2023 r. umową dzierżawy została poinformowana, że dzierżawa nie zostanie przedłużona.

Przypomnijmy, że kilka dni temu tygodnik "Newsweek" opublikował artykułów, w którym jego autorka sugeruje, że Tomasz Ognisty, asystent społeczny świeżo upieczonego wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego obiecywał rolnikom dzierżawę państwowych gruntów rolnych. Zdaniem „Newsweek” Ognisty na nagraniach przekonuje, że „droga do rozmontowania” Top Farms jest prosta, ale warunkiem jest znalezienie kapitału.    

Kowalski: Nagrania są wybiórczo zmodyfikowane i dobrane 

Według Janusza Kowalskiego ujawnione przez dziennikarzy nagrania są wybiórczo zmodyfikowane i dobrane. A redakcja prawdopodobnie posiada całość nagrań, których treść jest nieznana. Jego zdaniem mogą one posłużyć do popełniania czynów, o których mowa w artykule 224 k.k. czyli bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe.

W stosunku do dziennikarzy „Newsweek Polska” wiceminister J. Kowalski zapowiada podjęcie zdecydowanych kroków prawnych w związku z naruszeniem jego dóbr osobistych

Asystent Kowalskiego został skreślony z tej funkcji 

Janusz Kowalski skierował do Kancelarii Sejmu RP wniosek o wykreślenie obecnego wiceprzewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Tomasza Ognistego z funkcji asystenta społecznego posła na Sejm RP.

Pismo J. Kowalskiego już dotarło do Sejmu a T. Ognisty został skreślony z listy asystentów społecznych

Janusz Kowalski pismo

Kowalski: Prowadzę kontrolę poselską w oddziale KOWR w Opolu  

Jednocześnie wiceminister Kowalski ponownie opowiedział się za ideą powrotu polskiej ziemi dzierżawionej przez zagraniczne koncerny do Skarbu Państwa.


– Nie dopuszczam przy tym żadnych niedopowiedzeń ani interpretacji. Dlatego prowadzę w trybie pisemnym od lutego 2022 r. kontrolę poselską w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu, której celem jest zapewnienie pełnej transparentności procesu związanego z zakończeniem dzierżawy ponad 10 tys. ha w województwie opolskim przez zagranicznego dzierżawcę – napisał wiceminister Janusz Kowalski. 

Fot. januszkowalski.plWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)