Jednolite wzory paszportów roślin w UE

Jednolite wzory paszportów roślin w UE

Od połowy grudnia 2019 r. w Unii Europejskiej będzie obowiązywało nowe prawo w odniesieniu do dokumentowania zdrowia roślin.

r e k l a m a

Stosowne przepisy są zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom (Reg. 2016/2031)). Nowe zapisy prawa, odnoszące się m.in. do zasad wydawania paszportów roślin, zakładają ujednolicenie wzorów paszportów roślin, które będą obowiązywały na obszarze całej UE. Obecnie w Komisji Europejskiej (KE) trwają prace nad przepisami wykonawczymi do ww. rozporządzenia 2016/2031, które określają także proponowane wzory paszportów.W ramach prac legislacyjnych od 29 września do 27 października 2017 r. przeprowadzane są ponadto ogólnoeuropejskie konsultacje społeczne, w ramach których zainteresowane podmioty, np. producenci, dystrybutorzy, stowarzyszenia, grupy producenckie mogą zgłaszać swoje uwagi do proponowanych przez KE rozwiązań prawnych oraz wzorów dokumentów.   bie

Źródło: www.piorin.gov.pl

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii