Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Jest szansa na tańsze kredyty preferencyjne

Obrazek

Jednym z rolniczych postulatów, zgłoszonym przez ogólnopolskie komitety protestacyjne było obniżenie kosztów kredytów preferencyjnych oraz możliwość wydłużenia okresu ich spłaty o 2-3 lata.

Bartłomiej Czekała2 marca 2015, 08:38

Obniżenie kosztów kredytów umożliwia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zawarte w nim zapisy określają m.in. maksymalną wysokość opłat i prowizji pobieranych w związku z udzielonym kredytem oraz maksymalną marżę jaką bank może zastosować przy ustalaniu oprocentowania. Dodatkowo minister rolnictwa Marek Sawicki przedstawił stanowisko, w którym zalecił ARiMR dokonanie podziału limitu środków finansowych pomiędzy banki, na podstawie ofert najniższego oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz najniższych stawek opłat i prowizji.

W tym celu Agencja wystosowała do wszystkich banków działających w sektorze rolno-spożywczym zaproszenie do składania ofert współpracy w zakresie udzielania kredytów preferencyjnych z dofinansowaniem ARiMR. Limit tego dofinansowania zostanie podzielony między zainteresowane banki według ilości uzyskanych przez nich punktów, wynikających z kryteriów ustalonych przez Agencję.

W przypadku banków, które w latach 2012-2014 udzielały kredytów z dopłatami ARiMR
do oprocentowania, limit zaproponowany przez bank w ofercie nie może przekraczać 120% średniorocznej akcji kredytowej dotyczącej kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania, wygenerowanej przez bank w latach 2012-2014. Zasada ta nie dotyczy banków, które w latach 2012-2014 nie udzielały ww. kredytów.
Wysokość limitu akcji kredytowej dla banku będzie zależała od ilości uzyskanych punktów
w wyniku weryfikacji ofert i wyniesie następujący % oferowanego limitu:

  • 100% dla banku, który uzyska największą liczbę punktów,
  • 50% dla banku, który uzyska drugą w kolejności liczbę punktów,
  • do 25% dla pozostałych banków.

Bankowi, który w latach 2012-2014, nie udzielał kredytów z dopłatami ARiMR
do oprocentowania, może zostać przyznany wstępnie limit w wysokości 50% zaoferowanego limitu, ale nie większy niż 10% limitu przyznanego Agencji w ustawie budżetowej na 2015r.
W trakcie roku Agencja przewiduje możliwość zwiększenia na wnioski banków limitu akcji kredytowej, w ramach posiadanych środków finansowych.

Warunki dotyczące oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także wysokości opłat
i prowizji, zostaną określone w umowie o współpracy oraz będą obowiązywały dla kredytów, które będą udzielane w 2015r.

oprac. bcz

Źródło: ARiMRPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)