Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

KE chce zaostrzyć przepisy ws. zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody

KE zamierza zaostrzyć przepisy, które mają przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby i stosowania chemikaliów. 

Kamila Szałaj14 maja 2021, 12:13
Komisja Europejska przedstawiła w tym tygodniu plan działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Plan jest ambitny, bo do 2050 roku poziom emisji zanieczyszczeń ma być zerowy. 

W opublikowanym dokumencie KE określa cele, które chce osiągnąć na drodze do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby do 2030 roku. Jednym z nich jest poprawienie jakości gleby. KE chce to osiągnąć poprzez ograniczenie utraty składników pokarmowych i stosowania pestycydów chemicznych o 50 proc.

Z kolei jakość wody ma być lepsza dzięki zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń, odpadów z tworzyw sztucznych w morzu (o 50 proc.) i uwalnianych do środowiska mikrodrobin plastiku (o 30 proc.).

Cele na 2030 r. obejmują także redukcję ekosystemów, w których zanieczyszczenie powietrza zagraża różnorodności biologicznej.

Jak podaje Reuters, aby osiągnąć te cele, KE zaproponuje m.in. środki mające na celu stopniowe wycofywanie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego - chemikaliów wpływających na hormony. KE rozważy też ograniczenie emisji amoniaku z hodowli i fabryk oraz zrewiduje przepisy dotyczące pestycydów w celu ograniczenia ich stosowania.

- Zanieczyszczenie środowiska negatywnie wpływa na nasze zdrowie, zwłaszcza na grupy najbardziej narażone społecznie, a także jest jednym z głównych czynników powodujących utratę różnorodności biologicznej. Rola UE, by przewodzić globalnej walce z zanieczyszczeniami, jest dziś ważniejsza niż kiedykolwiek - powiedział komisarz UE ds. środowiska Virginius Sinkevicius.

Kamila Szałaj, oprac. na podst. KE, Reuters


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)