Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Klauzule ochronne dla małych firm

Obrazek

Przedsiębiorcy rolni prowadzący małe i średnie przedsiębiorstwa będą zainteresowani nowym produktem ubezpieczeniowym dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

dr Piotr Łuczak22 września 2015, 17:18

Produkt Concordia Firma, dostępny na rynku od 18 września br., przeznaczony jest dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Charakterystyczną cechą produktu jest wprowadzenie ofert specjalnych – dopasowanych m.in. także do potrzeb właścicieli agrofirm, których ubezpieczenie jest elementem strategii Concordii. W ramach polisy przedsiębiorca zyskuje ochronę od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, odpowiedzialności cywilnej (OC), a także sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Oferta wyróżnia się też zróżnicowanymi klauzulami dodatkowymi, które odpowiadają potrzebom wielu różnych działalności. Np. klauzula rozmrożenia, która swoim zakresem obejmuje zepsucie towarów wskutek awarii urządzenia chłodniczego. Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową mogą być zainteresowani np. czasowym zwiększeniem sumy ubezpieczenia środków obrotowych, lub ubezpieczeniem towarów składowanych poza budynkami. Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: Basic, Standard oraz Premium. Pierwszy z nich daje ochronę od 12 ryzyk: deszczu nawalnego, gradu, huku ponaddźwiękowego, huraganu, lawiny, osunięcia się ziemi, pożaru, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, trzęsienia ziemi, wybuchu, zapadania się ziemi. Drugi (od 19 ryzyk) – dodatkowo od dymu i sadzy,  naporu śniegu, powodzi, spływu wód po zboczach, uderzenia pojazdu, upadku dźwigu, drzewa, masztu, komina, słupa, anteny lub innych budowli albo ich części, zalania. Wariant najszerszy obejmuje ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń losowych (all risk), które nie zostały wyłączone z odpowiedzialności Towarzystwa – dowiaduje się „top agrar Polska”.

Wśród dostrzeganych zagrożeń, stanowiących jednocześnie ryzyka ubezpieczeniowe, przedsiębiorcy dostrzegają powszechnie ryzyko: pożaru, kradzieży z włamaniem, dewastacji oraz odpowiedzialności cywilnej. W dalszej kolejności wymieniają zalanie, huragan oraz inne niż wymienione żywioły, a także przerwę w prowadzeniu działalności i ryzyko śmierci wspólnika. Zasadniczo wskazuje się, że im większa firma, tym większą posiada świadomość ubezpieczeniową i tym większym zakresem ochrony jest zwykle zainteresowana. płPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)