Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Komisja ds. Środków Ochrony Roślin

Obrazek

Wczoraj w ministerstwie rolnictwa powołano nową Komisję ds. Środków Ochrony Roślin. Jest to organ opiniodawczo-doradczy ministra.

Tomasz Czubiński31 sierpnia 2017, 15:23
Do zadań Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin należy opiniowanie (na wniosek ministra) spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawanie opinii w zakresie oceny lub uwag.

W skład Komisji wchodzi siedmiu członków. Są to przedstawiciele ministra rolnictwa, ministra środowiska, ministra zdrowia, Krajowej Rady Izb Rolniczych, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia, związków zawodowych rolników i organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo.

Komisja została powołana na kadencję trwającą 4 lata. Przewodniczącym komisji został nasz wieloletni autor, prof. Marek Mrówczyński z IOR – PIB w Poznaniu.

- Jednym z celi, jakie sobie stawiam jest uporządkowanie informacji zawartych we wszystkich, bez wyjątku, etykietach środków ochrony roślin. W tej chwili rolnicy mają wątpliwości co do stosowania niektórych środków. Przykładowo są etykiety insektycydów opartych o te same substancje, które raz maja wpisaną szkodliwość i okres prewencji dla pszczół, innym razem - w tych samych uprawach i terminach tego nie mają - powiedział prof. Mrówczyński.

Za zadanie postawił przed sobą także do podawanie we wszystkich etykietach takich informacji jak temperatury skuteczności środka, informacje o opadach deszczu przed i po zabiegu. Prof. Mrówczyński pragnie też aby ujednolicić etykiety, tak aby w tym samym miejscu miały te same zapisy. W etykietach też powinny znaleźć się informacje o grupie chemicznej i jej klasie wg organizacji zajmujących się badaniem odporności agrofagów.

tcz


Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)