Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Komisja Europejska chce likwidacji KRUS!

Obrazek

Komisja Europejska żąda likwidacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego? Taki pomysł znalazł się w zaleceniach wysłanych do polskiego rządu. Krajowa Rada Izb Rolniczych już wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich propozycji likwidacji istniejącego systemu emerytalno-rentowego dla rolników.

26 lipca 2017, 17:33
Sprawa wyszła na jaw przypadkiem podczas prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Strategii „Europa 2020”, w którym brali udział samorządu rolniczego. Na spotkaniach tych omawiane są między innymi zalecenia skierowane przez Radę Unii Europejskiej do polskiego rządu. Okazało się, że jedno z tych zaleceń dotyczy krajowego programu reform Polski na 2016 r. w którym wskazuję się Polsce potrzebę podjęcia w latach 2016 i 2017 działań „mających na celu zapewnienie stabilności i adekwatności systemu emerytalnego oraz zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy poprzez rozpoczęcie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych”.

Zmiany, zmiany, zmiany...


Unijni urzędnicy przyjrzeli się polskiemu systemowi emerytalno-rentowemu i doszli do wniosku, że potrzebne są zmiany. Po pierwsze, Rada UE wytknęła Polsce funkcjonowanie wysoko dotowanego systemu emerytalno-rentowe dla rolników i górników, który wiąże się z wysokimi kosztami budżetowymi i może przyczyniać się do ograniczenia mobilności siły roboczej.

W zaleceniach Bruksela podkreśla także, że liczba osób objętych ubezpieczeniem społecznym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stopniowo maleje od 2007 r., a zgodnie z przewidywaniami rządu w 2019 r. wyniesie ona 1,18 mln. Liczba osób pobierających obecnie świadczenia emerytalne i rentowe z KRUS wynosi natomiast 1,229 mln i będzie prawdopodobnie rosnąć do 2018 r.

Jednocześnie zwrócono uwagę, że od 2011 r. wydatki na KRUS ponoszone przez budżet państwa pozostawały na niezmienionym poziomie 1 % PKB. Brukseli nie podoba się również fakt, że rolnicy nie podlegają powszechnemu obowiązkowi podatkowemu i nie mają obowiązku prowadzić ksiąg rachunkowych. Zakwestionowano również niski poziom samofinansowania systemu  emerytalno-rentowego rolników.

Veto!

Samorząd rolniczy zdecydowanie sprzeciwił się wszelkim propozycjom likwidacji istniejącego systemu emerytalno-rentowego dla rolników. Zwrócił uwagę na fakt, iż odrębne systemy emerytalno-rentowe dla rolników istnieją także w innych krajach Unii Europejskiej:

  • we Francji - Rolnicza Kasa Wzajemnej Pomocy Socjalnej,
  • w Niemczech - Niemiecka Instytucja Ubezpieczeniowa na rzecz Leśnictwa, Leśnictwa i Ogrodnictwa,
  • w Austrii - Zakład Ubezpieczenia Społecznego dla Rolników,
  • w Finlandii - Zakład Ubezpieczenia Społecznego Rolników,
  • na Litwie - Państwowy Zarząd Funduszu Ubezpieczenia Społecznego.

Zdaniem samorządu rolniczego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która powstała w Polsce ponad 20 lat temu, zapewnia rolnikom długo oczekiwane uprawnienia do opieki emerytalnej i społecznej zbliżone do innych grup zawodowych. A efektywność poboru składek przez KRUS wynosi 96-97 % co jest wartością bardzo wysoką na tle systemów ubezpieczenia społecznego w innych krajach. Jednocześnie jest to ściągalność dużo wyższa niż w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem KRIR wątpliwe jest, że po likwidacji obecnego systemu wskaźnik ten pozostałby równie wysoki.

Bank Światowy kontra Bruksela


Przypomniano również, że już w 2005 r. Bank Światowy w swoim raporcie stwierdził, że likwidacja KRUS lub połączenie z ZUS nie jest korzystna, a nieprzemyślane zmiany mogą spowodować chaos i kolejne problemy. Kasa świadczy usługę kompleksową, tj. pobór składek, wypłata świadczeń, prewencja i rehabilitacja dla dużej grupy społecznej, istotnej z punktu widzenia polskiej gospodarki. Sieć oddziałów jest gęsta, a ich lokalizacja dostosowana jest do potrzeb obsługiwanych odbiorców, co odpowiada działaniom prowadzonym we wszystkich krajach UE, zmierzających do realizacji zobowiązań wynikających z uregulowań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 

Skuteczny lobbing


Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się już do rządu RP z wnioskiem o skuteczne lobbowanie na forum Rady UE na rzecz rozwiązań mających na celu dalsze funkcjonowanie istniejącego w Polsce systemu emerytalno-rentowego dla rolników.  wk

Fot. Łuczak


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)