Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Komisja Europejska uruchomi nowy pakiet pomocy

Obrazek

– To jest pakiet środków, który będzie mieć istotny i pozytywny wpływ na europejskie rynki rolne – powiedział unijny komisarz ds. rolnictwa Phill Hogan po zakończonych wczoraj obradach ministrów rolnictwa krajów UE.

Bartłomiej Czekała15 marca 2016, 14:31

Komisja Europejska ogłosiła przyznanie dodatkowego pakietu nadzwyczajnych środków z wykorzystaniem wszystkich narzędzi udostępnionych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Cel: wsparcie rolników w UE, przy jednoczesnym zagwarantowaniu równowagi rynku wewnętrznego UE.

Nowe środki, obiecane przez komisarza Hogana ministrom rolnictwa Unii Europejskiej, mają wynieść aż 5,5 mld euro. To pokazuje determinację Komisji, by udzielić wszelkiej możliwej pomocy europejskim rolnikom. A przypomnijmy, że jeszcze do niedawna KE nie była skora do hojnego wspierania rolnictwa, nie licząc 500 mln euro przyznanych europejskim krajom we wrześniu 2015 roku.

– W interesie rolników jestem gotów do wykorzystania wszystkich możliwych instrumentów prawnych, krótko- i długoterminowych. Muszą one być elastycznie wykorzystane w zapewnieniu natychmiastowego wsparcia rolnictwa w krajach Wspólnoty – mówił w Brukseli Hogan.

Jak podkreślił unijny komisarz, środki przekazane zarezerwowane na pomoc dla rolników mają być wykorzystane przez państwa członkowskie w sposób adekwatny do ich konkretnej sytuacji krajowej. Przetwórstwo wieprzowiny oraz sektor owoców i warzyw mają być głównymi adresatami tego pakietu wsparcia.

Zastosowanie dobrowolnego zarządzania podażą
Komisja zgodzi się, by umożliwić organizacjom producentów, organizacją międzybranżowym i spółdzielniom w sektorze mleczarskim ustanowienie dobrowolnych umów na ich produkcję i dostawy. Jest to tak zwany Artykuł 222 ze wspólnej organizacji rynku (CMO).

Czasowe zwiększenie pomocy publicznej
Komisja chce czasowo zwiększyć wysokość pomocy de minimis na jednego rolnika, tak by wynosiła ona maksymalnie 15 tys. euro rocznie, a nie na 3 lata.

Zwiększenie skupu odtłuszczonego mleka w proszku i masła
Komisja chce zwiększyć limity skupu interwencyjnego dla odtłuszczonego mleka w proszku z 109 000 ton i 60 000 ton do odpowiednio 218 000 ton i 100 000 ton. W ten sposób wyraźnie zobowiązać się do wspierania stałej ceny interwencyjnej.

Wsparcie dla sektora wieprzowiny
W odpowiedzi na wnioski dotyczące nowego systemu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, komisarz Hogan rozważy wprowadzenie nowego systemu. Szczegóły dotyczące programu, w tym czasu jego wprowadzenia, będą musiały zostać uzgodnione z krajami członkowskimi.

Handel międzynarodowy
W odniesieniu do negocjacji w sprawie TTIP i Mercosur, Komisarz Hogan zaznaczył, że jest zdeterminowany by promować interesy unijnych rolników i otworzyć dla nich nowe rynki zbytu. 

Promocja żywności
Dla Hogana kampanie promocyjne są kluczowym narzędziem w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, dlatego ponad 110 mln euro będzie przeznaczone na ten cel w 2016 roku. Z tego ok. 30 milionów euro będzie skierowane na promowanie wieprzowiny i mleka.

Zniesienie rosyjskiego embarga
Hogan zadeklarował, że pomimo starań Komisji Europejskiej, nie udało się podjąć z Rosjanami konkretnych rozmów w sprawie zniesienia embarga. Zdołano jednak wywalczyć zniesienie nieproporcjonalnych środków fitosanitarnych wymaganych przez USA, Japonię, Brazylię i Ukrainę, by eksportować do tych państw unijne produkty rolne.

oprac. bcz na podstawie europa.eu

Fot. CzekałaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)