Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Komisje nadal debatują nad ustawą o obrocie ziemią

Obrazek

Wczoraj w Sejmie połączone komisje: rolnictwa i ds. UE obradowały nad projektem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Posiedzenie komisji było burzliwe, a posłowie nie wypracowali wspólnego stanowiska i dlatego będą kontynuować prace dzisiaj.

Bartłomiej Czekała24 czerwca 2015, 09:12

Podczas wspólnego posiedzenia odrzucono poprawki do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. PiS chciało, by w ustawie zapisać możliwość sprzedawania ziemi w Polsce tylko rolnikom indywidualnym. We wtorek poprawki PiS do projektu wniósł pod obrady komisji poseł tej partii Jacek Bogucki. Jak sam przyznał, zgłoszona przez niego poprawka zmienia brzmienie ustawy i jest zgodna z projektem PiS sprzed dwóch lat. Poseł Bogucki zaproponował wprowadzenie do ustawy preambuły, w której zapisano by cel ustawy: „wzmocnienie ochrony i rozwoju rodzinnych gospodarstw rolniczych”. Bogucki chciał, by komisje poparły też rozwiązanie, w myśl którego w Polsce nabywcą ziemi może być wyłącznie rolnik indywidualny, osobiście prowadzący lub zamierzający utworzyć i prowadzić gospodarstwo. Takiego zapisu nie ma w projekcie PSL, popartym przez rząd. Koalicja PO-PSL podkreślała, że takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia, bo ogranicza rozwój spółdzielni i przedsiębiorstw rolniczych.

Bogucki chciał też, by w Polsce ustawą wprowadzić 5-letnie moratorium na handel ziemią po to, by w tym okresie polscy rolnicy wyrównali do poziomu zamożności tej grupy społecznej z państw zachodnich, tak by mogli z nimi konkurować, nabywając ziemię.

PiS chciało też wprowadzić do ustawy zapis, wedle którego nieważne byłyby umowy zakupu ziemi bez zamiaru osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Miałoby to unieważnić nielegalne zakupy ziemi przez cudzoziemców na tzw. „słupy”, czyli na podstawionych Polaków (według posłów PiS należy szacować, że w ten sposób obcokrajowcy kupili w Polsce już ponad 200 tys. ha ziemi). PiS odpierało zarzuty o niekonstytucyjność zaproponowanych przepisów argumentując, że rolnictwo oparte na rodzinnych gospodarstwach jest uregulowane zapisami konstytucji.

Poprawki PiS nie zyskały poparcia zasiadających w komisjach posłów koalicji PO-PSL, ale też SLD. 20 posłów połączonych komisji zagłosowało przeciwko nim, tylko 7 było za ich wprowadzeniem. Bogucki zdecydował, że zgłoszone przez niego poprawki zostaną dołączone do sprawdzania z posiedzenia komisji jako głos mniejszości.

Inną poprawkę zaproponował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Poseł Romuald Ajchler z SLD chciał m.in., by w ustawie uznano rolnicze spółdzielnie produkcyjne za gospodarstwa wielorodzinne i zrównano je w prawach z preferowanymi w projekcie gospodarstwami rodzinnymi. Ajchler argumentował, że choć takich spółdzielni jest w Polsce niewiele, ok. 800, to brak takiego zapisu spowoduje całkowity upadek spółdzielczości w rolnictwie - rolnicy będą opuszczać spółdzielnie i wyprowadzać z nich swój wkład, czyli grunty własnościowe lub w dzierżawie, by korzystać z możliwości, jakie mieć będą gospodarstwa rodzinne. Takiego zapisu nie poparła strona rządowa i poprawka Ajchlera został odrzucona większością głosów posłów połączonych komisji.

Do projektu kolejne poprawki zgłosił także jako poseł wnioskodawca - Kalemba. Są one wynikiem m.in. poniedziałkowych rozmów premier Ewy Kopacz z przedstawicielami NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” na temat ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Po tym spotkaniu Solidarność RI informowała, że Kopacz zgodziła się na wprowadzenie do projektu trzech postulowanych przez związkowców poprawek (zobacz postulaty).

Według Solidarności Kopacz zdecydowała się wprowadzić te postulaty jako stanowisko rządu, a poprawki te przejął Kalemba.

Po wznowieniu obrad połączonych komisji okaże się, jakie będzie ich ostateczne stanowisko w sprawie projektu ustawy o obrocie ziemią.

oprac. bcz na podstawie PAPPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)