Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Komu przysługuje świadczenie wyrównawcze?

Obrazek
15 października br. weszła w życie ustawa z 14 sierpnia 2020r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r., poz.1578). Głównym jej celem jest przyznanie uprawnionym świadczenia wyrównawczego, które będzie rekompensowało ekonomiczne skutki doznanych w okresie PRL represji.
7 listopada 2020, 15:24
Przysługuje ono osobie, której szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych i która pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie niższej niż 2400 zł.

Świadczenie wyrównawcze stanowi różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł, a kwotą brutto emerytury lub renty, z wyłączeniem dodatku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie odrębnych przepisów, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń.

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie jest potrącana z niego składka na ubezpieczenie zdrowotne. Postępowanie o to świadczenie wszczyna się na wniosek osoby uprawnionej. Osobom, które uprawnione są do emerytury z KRUS i ZUS decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydaje ZUS. Natomiast osobom, którym KRUS wypłaca z zbiegu emerytury/renty wraz ze świadczeniem z ZUS, decyzje w tej sprawie wydaje KRUS. Szczegółowe wyjaśnienia zainteresowani uzyskają w placówkach KRUS.

Ewa Jaworska-Spicak
 


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)