Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Koń pod siodło dostaje ubezpieczenie

Obrazek

Ubezpieczenie koni staje się coraz bardziej popularne na polskim rynku. Właściciele koni zabezpieczają się w ten sposób przed finansowymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń losowych związanych z ich posiadaniem.

11 listopada 2016, 09:53

W Polsce jest ponad 300 tys. koni. Co trzeci to koń szlachetny, wykorzystywany sportowo czy rekreacyjnie. Konie z polskich hodowli są cenione na całym świecie. Pomijając emocjonalne związki wielu właścicieli z tymi dużymi pupilami, konie to także spory wydatek. Koszty ich leczenia czy operacji mogą wysadzić z siodła niejednego z blisko 110 tys. właścicieli koni w Polsce. Przykładowo operacyjne leczenie kolek żołądkowo-jelitowych, które spędzają sen z powiek prawie każdemu właścicielowi konia, to koszt rzędu minimum 5 tys. zł. Podobne wydatki wiążą się z leczeniem złamań czy urazów ścięgien.

Możliwość ubezpieczenia się od kosztów poniesionych na operacje konia to od lat norma w USA i wielu krajach europejskich, a nowość w Polsce. Lista ryzyk objętych specjalną umową ubezpieczeniową jest znacznie dłuższa od tej proponowanej jeszcze kilka lat wcześniej i odpowiada na rosnące zainteresowanie jeździectwem w Polsce. 


Produkt dla ogiera

Concordia Ubezpieczenia wyszła naprzeciw tym potrzebom oferując posiadaczom, hodowcom i szkółkom jeździeckim ubezpieczenia koni.

– Właściciele koni mogą otrzymać wsparcie finansowe w przypadku śmierci, uboju bądź uśpienia z konieczności w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu, a także kradzieży bądź rabunku. W wyższych pakietach proponujemy także ochronę w przypadku trwałej utraty zdatności użytkowej, gdy w wyniku kontuzji koń nie może już być wykorzystywany w sporcie, np. skokach. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte konie różnych ras oraz typów użytkowych, m.in. konie rekreacyjne, sportowe, wyścigowe, hodowlane – wymienia dr Katarzyna Pankiewicz, Ekspert Concordii ds. ubezpieczeń zwierząt. 

I dodaje – Warto podkreślić, że w Concordii istnieje możliwość rozszerzenia wykupionego wariantu ochrony o udział w kosztach operacji, w tym – często występującej u koni – kolki żołądka oraz jelit. W ubezpieczeniu udziału w kosztach operacji, właściciel konia może liczyć na odszkodowanie uwzględniające zarówno koszt operacji, jak i opieki pooperacyjnej oraz leków.
Polisa może obejmować także odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z posiadaniem konia. Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego oraz każdej innej osoby, która za wiedzą i zgodą ubezpieczonego używa konia, albo sprawuje nad nim opiekę lub kontrolę.

Oto przykłady leczenia i operacji koni wraz z kosztami (dane Concordii Ubezpieczenia):

Kolka

Właściciel konia zmienił dostawcę paszy. Niestety, po krótkim czasie koń przestał jeść i tarzał
się w boksie. Wezwany weterynarz zdiagnozował kolkę i zlecił natychmiastową operację.
Koszty operacji i pobytu konia w klinice weterynaryjnej wyniosły w sumie 7 tys. zł. Właściciel
konia miał wykupioną ochronę ubezpieczeniową w wariancie Operacje Komfort, gdzie
maksymalna suma odszkodowania na jedno zdarzenie wynosi 8 tys. zł. Po odesłaniu faktury
z kliniki, ubezpieczony otrzymał odszkodowanie w pełnej kwocie 7 tys. zł.

Wypadek w transporcie

Samochód przewożący konia na zawody uległ wypadkowi drogowemu. Zwierzę wypadku nie przeżyło. W związku z tym, że właściciel konia posiadał polisę obejmującą tego typu zdarzenie, otrzymał odszkodowanie w wysokości wskazanej na polisie.

Zerwane ścięgno

Koń wrócił z padoku kulejąc. Mimo podjętego leczenia, lekarz stwierdził, że koń nie odzyska
pełnej sprawności, nie będzie mógł brać udziału w zawodach i skakać przez przeszkody.
Dzięki ubezpieczeniu właściciel konia otrzymał odszkodowanie za trwałą utratę zdatności
użytkowej konia. Przy sumie ubezpieczenia 40 tys. zł, w wariancie Premium, odszkodowanie
wyniosło 32 tys. zł, ponieważ udział własny właściciela został przyjęty na 20%.Newsletter rynkowy

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)