Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Koniec lekceważenia urzędowych lekarzy weterynarii!

Obrazek
Urzędowi lekarze weterynarii zwierają szyki i zapowiadają walkę o poprawę warunków swojej pracy oraz wynagrodzenia. Ministerstwo rolnictwa zapowiada, że po wakacjach rozpocznie rozmowy na ten temat. 
wk15 lipca 2021, 11:55

W ostatnią niedzielę w Łodzi doszło do spotkania urzędowych lekarzy weterynarii z całego kraju, którzy reaktywowali swoje stowarzyszenie. Jego zadaniem ma być sprawne reagowanie na propozycje zmian formułowanych przez MRiRW oraz reprezentowanie stanowiska Urzędowych Lekarzy Weterynarii w sprawach dotyczących tworzenia prawa mającego bezpośrednie przełożenie na ich pracę.

Nic o nas bez nas 

Uczestnicy spotkania jednoznacznie wskazują, że mają dość sposobu, w jaki są traktowani przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Narzekają na skandaliczne i ciągle pogarszające się warunki pracy oraz na brak dialogu ze strony władz MRiRW.

– Środowisko lekarzy weterynarii jest bardzo podzielone na czym niestety dotychczas wiele traciliśmy. Sami doprowadziliśmy do tego, że mimo ogromnej odpowiedzialności która na nas ciąży, nie jesteśmy postrzegani jako strona społeczna z którą warto rozmawiać. Zależy nam na stworzeniu aktywnej organizacji, której głos będzie słyszany i dotrze do osób które stanowią prawo w naszym kraju. Od dzisiaj nic o nas bez nas -powiedział Maciej Królewiecki wiceprezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, który stwierdził, że bardzo dobrym prognostykiem jest frekwencja urzędowych lekarzy weterynarii, ale także ich zaangażowanie w dyskusję.

Stowarzyszenie zamierza działać silnie w regionach. - Podczas spotkania zostali wyłonieni liderzy regionalni którzy już teraz stają się oddolną siłą napędową stowarzyszenia – powiedział prezes Stowarzyszenia Bartosz Woźniak.

W niedzielnym spotkaniu udział wzięli także Marek Mastalerek z Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Sara Meskel przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Punkt zapalny

Punktem zapalnym, który doprowadził do reaktywacji stowarzyszenia, było przekazanie do konsultacji projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. W efekcie list otwarty do ministra Grzegorza Pudy wystosowało blisko 1000 urzędowych lekarzy weterynarii.

Wyrazili w nim głęboki sprzeciw proponowanym zmianom, które ich zdaniem doprowadzą do drastycznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych. - Zaproponowane stawki godzinowe doprowadzą do bardzo dotkliwego obniżenia wynagrodzeń szczególnie wśród lekarzy wyznaczonych w średnich i dużych podmiotach zajmujących się ubojem zwierząt, będą to obniżki rzędu kilkudziesięciu procent, a w wielu przypadkach nawet sięgających połowy dotychczasowego wynagrodzenia – napisali w liście otwartym. 

Konsultacje po wakacjach 

Po opublikowaniu listu otwartego urzędowych lekarzy weterynarii MRiRW wydało oświadczenie, w którym poinformowało, że nie są obecnie prowadzone formalne prace nad projektem rozporządzenia dotyczącego zasad wynagradzania osób wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii za wykonywanie czynności urzędowych. - Sam projekt rozporządzenia, jako materiał informacyjny, nie jest wiążącym dokumentem i nie stanowi ostatecznej wersji przygotowanej w celu przekazania do dalszych prac legislacyjnych. Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem odrębnej procedury legislacyjnej. Planowany termin prowadzenia konsultacji właściwego projektu, to IV kwartał bieżącego roku – napisało MRiRW. 

wk

Fot. archiwumWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)