Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Koniec z nieuczciwymi praktykami handlowymi wobec rolników? Zapadło kluczowe stanowisko

Obrazek

O możliwych rozwiązaniach, które chroniłyby producentów rolnych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony firm nabywających produkty z ich gospodarstw dyskutowano podczas piątkowego posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Dominika Mulak3 listopada 2022, 15:54

– Zdarza się, że firmy skupujące produkty rolne, m.in. zboża, warzywa, owoce czy zwierzęta, odbierają towar nie płacąc za nie rolnikom. Scenariusz zwykle jest taki sam: pojawia się podmiot gospodarczy, który w początkowym okresie swojej działalności płaci za odebrane produkty zdobywając tym samym zaufanie rolników, jednak po jakimś czasie ogłasza upadłość, a rolnik pozostaje z ogromnym deficytem finansowym – powiedział Artur Konarski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.


Proceder ten przybiera na sile, dlatego Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wypracowała projekt stanowiska w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.


– (…) Mając na względzie coraz częściej pojawiające się przypadki nieuczciwych praktyk niektórych podmiotów gospodarczych wykorzystujących swoją przewagę w relacjach handlowych z rolnikami i przetwórcami stanowczo wnioskujemy o stworzenie mechanizmów dających rolnikom szanse na obronę swoich interesów. Nieuczciwe praktyki handlowe stosowane przez silniejszych kontrahentów stawiają rolników w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a w dłuższej perspektywie czasowej - przy braku odpowiedniej reakcji - mogą doprowadzić do upadku wielu gospodarstw – napisano w projekcie.


Zdaniem komisji, krokiem niezbędnym jest podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do powołania w ramach KOWR funduszu gwarancyjnego dla rolników, którego główne założenia powinny być następujące:

  • powinien gwarantować wypłacalność transakcji w obrocie płodami rolnymi i zwierzętami hodowlanymi działając na zasadzie asekuracji,
  • jego środki powinny pochodzić ze składek podmiotów gospodarczych, odprowadzanych w określonej wysokości procentowej transakcji kupna,
  • powinien dysponować uprawnieniami inspekcyjnymi i prewencyjnymi, dającymi możliwości sprawdzenia wiarygodności podmiotów skupowych i przedsiębiorstw sprzedających nawozy sztuczne i środki ochrony roślin oraz eliminować lub chociaż ostrzegać przed ryzykiem transakcji z nieuczciwymi podmiotami,
  • powinien zostać wyposażony w możliwość skupowania od rolników ich wierzytelności w celu odzyskania środków od niewypłacalnych podmiotów,
  • powinien gwarantować darmową pomoc prawną dla rolników dotkniętych nieuczciwymi praktykami i udzielanie jej w każdym województwie.


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zobowiązała się do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą zmierzającą do przyjęcia przez Sejmik apelu o pilne rozpoczęcie wyżej wskazanych prac legislacyjnych adresowanego do: Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwości, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP.Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)