Ta strona używa cookie w celu lepszego dostosowania treści oraz dla celów statystycznych. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Możesz wyłączyć możliwość ich zapisu, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki.

Zgadzam się

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Portal partner

Konkurs: Sto lat mojego gospodarstwa

30.11.2017

Drukuj

Konkurs: Sto lat mojego gospodarstwa

Artykuł dostępny

Czekamy na wspomnienia, pamiętniki, listy i zdjęcia opisujące historię Waszych rodzin i gospodarstw. Jak zmieniał się warsztat Waszej pracy, kto pracował, co jadaliście, kiedy i jak świętowaliście. Jakie były wojenne losy gospodarstwa, kto je opuszczał, jak je przekazywano? Jakie są rodzinne anegdoty związane z pracą na roli?

r e k l a m aNajlepsze prace i zdjęcia opublikujemy. Pula nagród wynosi 5 tys. zł.

Nie ograniczamy formy wspomnień, ani objętości i czasu ich wysyłki. Prosimy je słać na adres: Redakcja top agrar Polska, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, e-mail: listy@topagrar.pl z dopiskiem „100 lat mojego gospodarstwa”.

Ze względu na prośby czytelników, przedłużamy konkurs do końca listopada br.

Pełne zasady konkursu poniżej.


Regulamin Konkursu pt. „100 lat mojego gospodarstwa”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Konkurs pod nazwą „100 lat mojego gospodarstwa”, zwany dalej „Konkursem”, jest organizowany przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101146, wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, wpisanym do Rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, prowadzonego przez Prezesa PAN, pod numerem RIN-I-43/98, posiadającym numer REGON: 000325890, NIP: 5251944103, zwane dalej „Organizatorami”.

2.   Realizacja Konkursu odbywać się będzie przy udziale redakcji następujących czasopism: „Tygodnik Poradnik Rolniczy”, „Top Agrar Polska”, „Gospodyni”, „WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, „Sad Nowoczesny”, „Pod Osłonami”, zwanych dalej „Czasopismami”.

 

§ 2

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, z wyłączeniem pracowników Organizatorów, innych osób biorących udział w organizowaniu Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

2. Osoby poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w Konkursie wyłącznie za zgodą ich opiekunów prawnych, wyrażoną na piśmie. W przypadku uczestnictwa w uroczystym wręczeniu nagrody, pisemne zaproszenie kierowane jest do osoby niepełnoletniej wraz z opiekunem.

3. W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która prowadzi pamiętnik, wspomnienia lub chciałaby wypowiedzieć się w temacie związanym z tytułem i założeniami Konkursu.

4. Prace konkursowe należy składać w języku polskim. Dopuszczane są wyjątki, w których będą cytowane krótkie wypowiedzi w językach obcych. Decyzję o dopuszczeniu tekstu do Konkursu podejmie Komisja Konkursowa. Prezentowane prace mogą być uzupełnione zdjęciami, rysunkami lub ilustracjami.

5. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o przeniesieniu na Organizatorów majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy. W przypadku prac przesłanych drogą elektroniczną, pisemne oświadczenie może zostać nadane na adres Organizatora najpóźniej ostatniego dnia składania prac.

 

§ 3

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się, że:

1) za Pamiętnik uznaje się „relację uczestnika lub świadka o minionych wydarzeniach, sporządzanych systematycznie i na bieżąco, utrwalanych w formie zapisu na papierze lub zapisie audio i video na nośnikach elektronicznych. Relacja może być uzupełniona własnymi uwagami, komentarzami i opiniami zawierającymi osobiste, subiektywne odniesienia do wydarzeń opisywanych w pamiętniku, które zostały utrwalone w formie zapisu na papierze lub zapisie audio i video na nośnikach elektronicznych.

2) za Wspomnienie uznaje się „relacje sporządzone po dłuższym czasie (np. po kilku, kilkunastu latach), odtwarzające z pamięci lub notatek minione wydarzenia, opatrzone własnym, osobistym i subiektywnym komentarzem. Może dotyczyć pojedynczych wydarzeń, wybranego okresu (np. roku, kilku lat) lub pojedynczego wydarzenia”;

3) za Wypowiedź uznaje się „wyrażenie osobistych uwag, opinii lub ocen w odniesieniu do wydarzeń, zjawisk i procesów, skierowane do konkretnego adresata, grupy lub w celu udokumentowania osobistego stosunku do określonej rzeczywistości”.

 

§ 4

Do Konkursu nie mogą być zgłaszane teksty o charakterze reklamowym, służące w szczególności promocji towarów i usług.

Artykuł podzielony na strony, czytasz 1 z 5 stron.

Polecane dla Ciebie:

article icon

Rolnicy ze stref ASF przestaną tracić pieniądze?

Czytaj

r e k l a m a

Komentarze (?)

r e k l a m a

więcej artykułów z tej kategorii