Kontraktacja płodów rolnych. Będzie nowelizacja ustawy o ARR

Kontraktacja płodów rolnych. Będzie nowelizacja ustawy o ARR

Do Sejmu wpłynęła nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego, która dotyczy kwestii zmiany przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych. Rząd chce doprecyzować przepisy dotyczące m.in. kar za produkty nabyte wskutek złej umowy.

r e k l a m a

Unijne przepisy od dawna dają państwom członkowskim możliwość wprowadzenie przepisów „dotyczących stosunków umownych celem właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego”.  Postanowił skorzystać z tego rząd, który zaproponował wprowadzenie obowiązku zawierania umów na sprzedaż artykułów rolnych na piśmie. W ten sposób resort rolnictwa poprawić pozycję rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Teraz nastąpi doprecyzowanie tych przepisów.

Co się zmieni?

Po pierwsze umowy na dostarczenie produktów rolnych będą wymagana  wtedy, kiedy jedną ze stron będzie rolnik, którego gospodarstwo rolne jest położone na terenie Polski.

Po drugie rząd zaproponował, aby obowiązek zawierania umowy był ograniczony do „sektorów rolnych mających istotne znaczenie dla Polski”. W praktyce będzie więc to dotyczyło:

 • zbóż,
 • buraków cukrowych,
 • chmielu, lnu i konopi,
 • owoców i warzyw, tytoniu,
 • wołowiny i cielęciny,
 • mleka surowego,
 • wieprzowiny,
 • baraniny i koziny,
 • jaj,
 • mięsa drobiowego.

Pisemnych umów nie trzeba będzie zawierać w przypadku:

 • produktów rolnych nieuprawianych w Polsce (np. ryż, oliwki stołowe),
 • produktów przetworzonych,
 • sektorów o mniejszym znaczeniu rynkowym (np. jedwabniki)
 • lub sektorów, których produkty rolne nie są przedmiotem powszechnego obrotu (np. susz paszowy).

Po trzecie zaproponowano, aby oprócz formy pisemnej zawarcia umowy, dopuścić formę dokumentową albo elektroniczną.

I wreszcie po czwarte rząd chce, aby wyłączyć z obowiązku zawierania umów pisemnych rolników sprzedających w ramach dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego.

Jeśli chcesz przeczytać cały artykuł, zaloguj się lub zarejestruj poprzez zakładkę "Logowanie/rejestracja".

Zainteresował Cię ten artykuł? Chcesz mieć nieograniczony dostęp do najlepszych informacji rolniczych? Skorzystaj z oferty naszej prenumeraty.
Pokaż komentarze

Zobacz także

więcej artykułów z tej kategorii