Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Kontrola IJHARS – jakie kary otrzymują firmy za błędne oznakowanie produktów?

Obrazek
Niedawno pisaliśmy o przeprowadzonej kontroli IJHARS partii kilkuset produktów mleczarskich, w części z nich wykryto nieprawidłowości w oznakowaniu opakowania.
Dorota Kolasińska5 czerwca 2021, 10:09
Pod koniec maja Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych podała informację, że przeprowadziła kontrolę jakości handlowej przetworów mlecznych i znakowania wyrobów mlekopodobnych. Objęto nią 144 podmioty (70 producentów i 74 sklepy). Z wyników kontroli można wywnioskować, że błędy się zdarzają i wcale nie tak zupełnie przypadkowo. 

Zapytaliśmy Inspekcję, czy firmy, które nieprawidłowo oznakowały produkty ponoszą jakieś konsekwencje lub karę. 

– W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oznakowaniu przetworu mlecznego wojewódzki inspektor JHARS nakłada sankcje przewidziane w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2021 poz. 630)). Mogą to być decyzje z art. 29 lub kary pieniężne z art. 40a ww. ustawy. Ponadto, przekazuje pisemnie jednostce kontrolowanej zalecenia pokontrolne i wzywa ją do usunięcia nieprawidłowości w  określonym terminie (art. 30b ustawy) – informuje Inspekcja i dodaje, że ustalając wysokość kary pieniężnej wojewódzki inspektor JHARS uwzględnia m.in. stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów oraz przychodu, a także wartość kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych. 

Minimalne wysokości kar finansowych za poszczególne przewinienia określa ustawa.
 
IJHARS podaje, że kontrole prowadzone przez Inspekcję nie są zapowiadane. Odbywają się w trybie planowym w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka oraz doraźnym na podstawie sygnałów napływających m.in. z rynku, innych instytucji czy też od konsumentów.
 
dkol


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)