Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Kontrola podwórka przez gminę

Obrazek
Pytanie: Czy gmina może przeprowadzić oględziny nieruchomości w celu sprawdzenia przestrzegania ustawy o czystości i porządku w gminie?
adw. Mikołaj Pomin24 sierpnia 2020, 13:10
Odpowiedź: Coraz częściej podnoszony jest problem porządku i czystości, a już w szczególności w aspekcie zanieczyszczenia powietrza. Również do naszej redakcji zgłaszają się czytelnicy, sygnalizując problemy spalania odpadów w domowych piecach oraz gromadzenia odpadów na nieruchomościach. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2019 r., poz. 2010) nakłada na mieszkańców wiele obowiązków, w tym pozbywania się nieczystości w sposób zgodny z prawem, usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przed posesją, itp. Przyznaje ona również szereg uprawnień gminom w celu egzekucji obowiązków. Jednym z takich uprawnień jest kontrola, do której stosuje się przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Czynności kontrolne, jakie mogą być wykonywane przez organy gminy to prawo: wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Należy przypuszczać, ze presja społeczna związana z ochroną środowiska będzie powodować, że stosowne przepisy w tym zakresie będę częściej egzekwowane, a z czasem zapewne również zaostrzane. To oznacza więcej kontroli i kar dla zanieczyszczających środowisko.
adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)