Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Krajowa Grupa Spożywcza - czy to już ostatnia prosta?

Zgoda Rady Ministrów oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej. To kolejne etapy na drodze do powołania Krajowej Grupy Spożywczej. Rząd obiecuje, że ostatnie.

wk11 kwietnia 2022, 07:47

O to na jakim etapie jest budowa Krajowej Grupy Spożywczej pytał w Sejmie poseł Andrzej Gawron, który zauważył, że Polska będąc na siódmym miejscu największych eksporterów artykułów rolno-spożywczych w UE jest bezpieczna żywnościowo, ale wobec wojny za naszą wschodnią granicą trzeba też myśleć o konsolidacja rynku spożywczego.

Krajowa Spółka Cukrowa integratorem

W odpowiedzi ministerstwo aktywów państwowych poinformowało, że jest na etapie finalizacji procesu związanego z budową Krajowej Grupy Spożywczej. W jej skład będzie wchodziło 15 wiodących podmiotów które znajdują się obecnie w nadzorze ministra aktywów państwowych, a wcześniej były nadzorowane przez KOWR czy też ministra rolnictwa.

Integratorem tych 15 podmiotów będzie Krajowa Spółka Cukrowa, która będzie obejmowała sześć segmentów: produkcję nasienną, produkcję cukru, produkcję skrobi, sektor rolny przetwórstwa spożywczego oraz sektor zbożowo-młynarski, gdzie podmiotem wiodącym będzie spółka Elewarr.


- Podmioty, które zostały wytypowane, mają wartość dodaną dla polskiego rolnika, ale także wartość dodaną biznesową, co oznacza, że funkcjonowanie takiego podmiotu będzie się opierało na twardych zasadach, również biznesowych, jak również będzie on przynosił zysk akcjonariuszom, czyli Skarbowi Państwa, ale także rolnikom i plantatorom – zapewniał w Sejmie Andrzej Śliwka wiceminister aktywów państwowych.

Kolejne kroki

7 kwietnia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin skierował do Rady Ministrów wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie udziałów spółek podlegających konsolidacji na podwyższenie kapitału. Do tego potrzebna jest zgoda Rady Ministrów.

-  Na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej, czyli podmiotu, który będzie integrował, na bazie którego powstanie Krajowa Grupa Spożywcza – holding spożywczy. A na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu spożywczego – poinformował wiceminister Śliwka. 

Dywersyfikacja produkcji

Według analiz przeprowadzone zarówno w Ministerstwie Aktywów Państwowych, jak i przez wybranego, niezależnego doradcę, KGS powinna osiągać przychody sięgające 3,5 mld zł, czyli o ponad 30% większe niż te, które do tej pory osiągała Krajowa Spółka Cukrowa. Firma będzie zatrudniała blisko 5 tys. pracowników. Docelowa produkcja cukru ma stanowić 65% działalności a 35% produkcja związana z pozostałymi segmentami, czyli np. zbożowo-młynarskim i skrobi.

Po co rolnikom KGS?

 - Co dla rolników i plantatorów? To jest ważne. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tych rolników i plantatorów, którzy są akcjonariuszami spółki, to mogą oni liczyć się ze wzrostem akcji, co jest oczywiste. Ambicja Krajowej Grupy Spożywczej jest taka, żeby oferować szeroki portfel usług dla rolników, dla plantatorów w różnych obszarach, zarówno jeżeli chodzi o rolnicze środki produkcji, o nasiennictwo, a także doradztwo agro, które jest ważne, jak i o zwiększenie dostępu do platform żywnościowych, które również stanowią element rozwojowy – podsumował

 wk

Fot. Envato ElementsWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)