Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Krajowy plan ograniczania ŚOR

Obrazek
Wprowadzenie zasad integrowanej produkcji przekłada się na rzadkie przypadki  przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin. Szczególną rolę w edukacji rolników pełni tu także Platforma Sygnalizacji Agrofagów. 
wk1 czerwca 2021, 14:27

Sejmowa komisja rolnictwa rozpatrzyła informację na temat „Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”. 

- Kluczowym celem dla Polski w związku z realizacją pierwszego Krajowego planu działania było upowszechnienie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin. Pełne wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin, w szczególności poprzez promowanie niechemicznych metod ochrony roślin, pozwala bowiem na zmniejszenie zależności produkcji roślinnej od preparatów chemicznych – napisał resort rolnictwa w przesłanej do Sejmu informacji. 


Cel (prawie) zrealizowany 


Z danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, wynika, że poszczególne wymogi integrowanej ochrony roślin stosowało od 71,8% do 95,3% profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. 
Z kolei wg. danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w okresie realizacji Krajowego planu działania poziom przekroczeń najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin (NDP) kształtował się średnio na poziomie 1,22%, czyli nieznacznie powyżej założonego celu (1%). 

I wreszcie dane Inspekcji Weterynaryjnej wskazały, że w latach 2013–2014 i w 2017 r. w żadnej z przebadanych próbek pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego nie stwierdzono przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Natomiast w 2015 r. jedynie 4 próbki pasz nie spełniały wymagań prawa. - Tym samym poprzez wdrożenie przez rolników ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin produkowana była bezpieczna dla konsumenta żywność, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska – zapewniło MRiRW. 


Platforma Sygnalizacji Agrofagów


Istotną rolę w promowania idei integrowanej ochrony roślin, a tym samym podnoszenia wiedzy o zrównoważonych metodach ochrony jest edukacja. I tu pojawia się specjalna strona internetowa czyli Platforma Sygnalizacji Agrofagów, która jest ważną płaszczyzną i narzędziem wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką przy wdrażaniu integrowanej ochrony roślin. 
Za pośrednictwem platformy możliwe jest uzyskanie informacji na temat środków ochrony roślin i bezpiecznych zasad ich stosowania. Udostępniane są informacje dotyczące systemów wspomagania podejmowania decyzji w ochronie roślin, informacje na temat zwalczania agrofagów, a także metodyki integrowanej ochrony roślin i metodyki integrowanej produkcji roślin. Łącznie na koniec 2019 r. opracowane były metodyki integrowanej ochrony roślin dla 70 upraw, programy ochrony roślin dla blisko 80 upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych. 

Na Platformie Sygnalizacji Agrofagów regularnie zamieszczane są także informacje dotyczące integrowanej ochrony upraw, komunikaty dotyczące sygnalizacji agrofagów oraz zapewniona jest interaktywności przez możliwość zadawania pytań ekspertowi.


Transfer wiedzy 


Transfer wiedzy w ramach realizacji Krajowego planu działania odbywał się nie tylko poprzez Platformę Sygnalizacji Agrofagów, ale i szkolenia prowadzone dla rolników przede wszystkim przez Instytut Ochrony Roślin PIB, Instytut Ogrodnictwa PIB (w tym w ramach realizowanych na rzecz MRiRW programów wieloletnich) oraz ośrodki doradztwa rolniczego.
wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)