Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Kredyt studencki z poręczeniem ARiMR

Obrazek

Studenci i doktoranci ze wsi mogą ubiegać się o kredyt studencki, którego spłatę poręczy ARiMR. Tutaj znajdziesz warunki, terminy i potrzebne dokumenty.

Aneta Lewandowska4 października 2017, 13:38
Kredyt studencki to jedno z wielu udogodnień, z którego mogą skorzystać studenci, by utrzymać się w czasie trwania nauki. 

Kredyt studencki 

Dla studentów, doktorantów i kandydatów na studia przewidywana jest możliwość zaciągnięcia kredytu studenckiego. Różni się on tym od zwykłego kredytu, że jego warunki są bardziej korzystne dla osoby, która dopiero się uczy, a jej dochód jest raczej niski.

Najważniejszym udogodnieniem w tym przypadku jest wstrzymanie spłaty odsetek, które w czasie studiów i dwa lata po ich zakończeniu spłaca Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, a nie kredytobiorca.
Kredyt i odsetki absolwent zaczyna spłacać po tym okresie, a odsetki są naliczane w wysokości nie mniejszej niż połowa stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez NBP, czyli innymi słowy, są o wiele, wiele niższe niż te ze standardowych kredytów.

Warunki przyznania kredytu studenckiego:

 • student rozpoczyna naukę na uczelni wyższej zanim ukończy 25 lat;
 • maksymalny dochód miesięczny w jego rodzinie to dla roku akademickiego 2017/18 to 2,500 zł na miesiąc. Kwota zmienia się co roku i ustala ją minister nauki;
 • kredyt przyznawany jest na okres 6 lat, a dla doktorantów na dodatkowe 4 lata;
 • w zależności od wysokości przyznanego kredytu student co miesiąc przez 10 miesięcy w roku otrzymuje 400, 600, 800 lub 1000 złotych;
 • umowa z bankiem musi być podpisana do końca grudnia tego roku, a następnie pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem rat od 1 października;

W jakim banku w tym roku akademickim można starać się o kredyt?

 • PKO Banku Polski S.A.;
 • Banku PEKAO S.A.;
 • BPS S.A.;
 • SGB Banku S.A.;
 • w zrzeszonych w nich bankach spółdzielczych.

Komu Agencja poręczy kredyt?

 • Student lub doktorant, który pochodzi z terenów wiejskich może ubiegać się o poręczenie kredytu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • jeśli ubiega się o kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. lub SGB - Bank S.A.;
 • jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1 tysiąca złotych, Agencja poręczy spłatę całości kredytu, gdy jednak dochód jest wyższy, Agencja poręczy za 80% wykorzystanej kwoty kredytu.

Wnioski

Żeby dostać poręczenie Agencji student musi złożyć wniosek w banku. Wniosek, dokumentacja dotycząca dochodów w rodzinie, zaświadczenie z urzędu gminy potwierdzające zamieszkanie na terenie wiejskim to podstawowe dokumenty, które muszą trafić do banku.
Wnioski i wszystkie formalności załatwia bank, współpracujący z Agencją. Na miejscu można dostać formularz wniosku, lub pobrać go ze strony ARiMR (TUTAJ).
Wnioski kredytowe przyjmowane są tylko do 20 października 2017 roku.
Agencja zaznacza, że nie pobiera prowizji od udzielonego poręczenia, oraz że poręczenie nie obejmuje odsetek od kredytu, prowizji i innych opłat należnych bankowi.
al na podst. ARiMR


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)