Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

KRIR: Brak reakcji władz i instytucji UE może doprowadzić do drastycznego ograniczenia produkcji rolnej

Obrazek

Sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna. Krajowa Rada Izb Rolniczych obawia się, że dalsza bezczynność władz może doprowadzić do drastycznego ograniczenia produkcji rolnej, co w konsekwencji może wpłynąć na znaczące podwyżki cen żywności a nawet jej brak.

Dominika Mulak12 października 2021, 16:03
Wzrost cen paliwa, a przede wszystkim nawozów, wciąż nie rozwiązany problem ASF i drastycznie niskie ceny świń - to tylko niektóre z problemów współczesnego rolnictwa. KRIR obawia się, że dalsza bezczynność władz może doprowadzić do załamania produkcji rolnej, a co za tym idzie drastycznych podwyżek cen żywności a nawet jej braku. 

Nie mogąc przejść obojętnie wobec trudnej sytuacji rolników, Krajowa Rada Izb Rolniczych postanowiła przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie. Poniżej publikujemy jego treść.


Krajowa Rada Izb Rolniczych obserwując zjawiska zachodzące w otoczeniu rolnictwa zauważa bardzo szybki wzrost kosztów produkcji. Od dłuższego czasu w szybkim tempie wzrasta cena paliwa, paliwa i obecnie wynosi około 30% w stosunku do roku ubiegłego. Dopłata do paliwa rolniczego w coraz mniejszym stopniu rekompensuje wzrost kosztów i przewidywany wzrost zwrotu akcyzy o 10 zł na ha nie rekompensuje wzrostu cen.

Od żniw szybko rosną również gwałtowanie ceny nawozów, zwłaszcza podstawowych - azotowych, fosforowych i potasowych. Wzrosty cen szacujemy na 300 % a w niektórych asortymentach nawet do 500 %. Wielu rolników może nie być stać zakupić dostatecznej ilości nawozów, co spowoduje niższe plony. Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że należy wystąpić o zbadanie czy wzrost cen nawozów jest proporcjonalny do wzrostu kosztów produkcji i surowców i czy braki na rynku nie są spowodowane zwiększonym eksportem np. na rynek niemiecki. Krajowa Rada wnioskuje do Rządu RP oraz Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich działań w celu rekompensaty lub spowodowanie obniżenia cen gazu, który jest podstawowym środkiem produkcji nawozów. Brak reakcji władz i instytucji UE może doprowadzić do drastycznego ograniczenia produkcji rolnej, a w konsekwencji spowodować drastyczne podwyżki cen żywności lub nawet jej braku.

Krajowa Rada nadal podtrzymuje stanowisko odnośnie potrzeby stworzenia programu odbudowy krajowego stada podstawowego loch w Polsce w gospodarstwach rodzinnych. W związku z ASF oraz nieprzewidywalnymi zniżkami cen trzody, rolnicy zwłaszcza z mniejszych gospodarstw, masowo likwidują produkcję w cyklu zamkniętym. Pozostają jedynie rolnicy powiązani umowami z firmami zewnętrznymi, którzy prowadzą tucz nakładczy, co jest zjawiskiem prowadzącym do likwidacji rodzimej hodowli trzody chlewnej w Polsce. Zwracamy się do Pana Ministra o wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o sprawdzenie cen artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego w stosunku do cen surowca. Cena skupu tuczników wynosi około 4 złotych a ceny wędlin rosną nieustannie, co powoduje niezadowolenie konsumentów i obwinianie rolników o czerpanie nadmiernych korzyści. Wnosimy do Pana Ministra o zbadanie czy importerzy mięsa nie stosują cen dumpingowych i z jakich stref są sprowadzane. Domagamy się ochrony gospodarstw rodzinnych poprzez szybką wypłatę rekompensat i ograniczenie wektora ASF w wyniku skutecznej redukcji populacji dzików.

Krajowa Rada Izb Rolniczych negatywnie ocenia dotychczasowe funkcjonowanie aplikacji suszowej, za pomocą której szacowane są straty. Uważamy, że kryteria i parametry przyjęte przez ten system są krzywdzące dla rolników i nie uwzględniają stanu faktycznego. Wnosimy także o opracowanie wprowadzenie systemu odwoławczego dla tej aplikacji.

W zakresie Europejskiego Zielonego Ładu, zdaniem KRIR nie do przyjęcia jest brak określenia przez KE parametrów ograniczenia 50% zużycia chemicznych środków ochrony roślin w poszczególnych krajach. KRIR oczekuje zarówno od KE, jak i Rządu RP przedstawienia potencjalnych scenariuszy lub analiz i możliwych skutków, jakie mogą wynikać głównie dla rolnictwa ale i jego otoczenia oraz dla całej gospodarki, tak na poziomie całej UE, jak i w naszym kraju w sferze ekonomicznej, społecznej wskutek tak ambitnie sformułowanych celów środowiskowych, planowanych do realizacji w relatywnie krótkim okresie czasu bez konkretnego wskazania choćby szacunkowo kosztów jakie są niezbędne do zrealizowania tych zadań i potencjalnych źródeł ich finansowania (publicznych - WPR czy krajowych, bądź wyłącznie rolników?). Nadal uważamy, że głównym celem rolnictwa europejskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli Europy oraz ochrony środowiska poprzez prowadzenie zrównoważonego rozwoju.

Źródło: KRIR


Picture of the author
Autor Artykułu:Dominika Mulak
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)