Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Krzysztof Jurgiel proponuje poprawki w Krajowym Planie Odbudowy

Obrazek
Były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zaproponował szereg poprawek do Krajowego Planu Odbudowy. Inicjatywa zmierza do wzmocnienia inwestycji w rozwój obszarów wiejskich.
wk8 kwietnia 2021, 15:12
W dokumencie zatytułowanym „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności –Wnioski” autorstwa Krzysztofa Jurgiela oraz posła Kazimierza Gwiazdowskiego (wiceprzewodniczący sejmowej komisji rolnictwa) czytamy, że w opracowaniu autorzy doprecyzowują problemy zawarte w KPO lub wprowadzają nowe kwestie całkowicie pominięte w dokumencie. Zwracają uwagę, że dominacja w KPO dużych inwestycji koncentrujących się w ośrodkach miejskich i ich dotyczących i mały udział terenów wiejskich w planowanych inwestycjach będzie pogłębiać dotychczas istniejące dysproporcje rozwojowe. Z kolei brak znaczących nakładów na obszary wiejskie będzie prowadził do wyludnienia się tych obszarów i do ich regresu gospodarczego. Przedłożone propozycje uzupełnień będą stwarzały możliwość ograniczenia niekorzystnych procesów zachodzących na terenach wiejskich i w rolnictwie.

Pomoc dla spółdzielni 


Dlatego autorzy zaproponowali dodanie do Krajowego Planu Odbudowy wsparcia dla tworzenia spółdzielni rolniczych. Zdaniem Jurgiela i Gwiazdowskiego rozwój spółdzielczości producentów rolnych pozwoli na osiąganie przez rolników wyższej opłacalności na wytwarzane przez siebie produkty rolne. Wzmocni także ekonomicznie rolników w relacjach do podmiotów gospodarczych skupujących i przetwarzających produkty rolne oraz pozwoli na budowę silnego sektora przemysłu rolno-spożywczego, którego właścicielem będą producenci rolni. Oznacza to także mniejsze uzależnienie od zagranicznych podmiotów gospodarczych. 

System agrotechniczny 


Kolejnym elementem, który należałoby dodać do KPO to wsparcie budowy elektronicznego systemu przestrzennego działającego na poziomie powiatu, województwa i kraju, który ułatwi wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w optymalnym terminie. System ten ma pozwolić również na prowadzenie skoordynowanych działań zwalczania szkodników i chorób roślin na dużych obszarach. Monitorowanie zjawisk pogodowych może przyczynić się do ograniczenia szkód w plonach.

System biogazowni oraz hydroelektrowni 


Posłowie Jurgiel i Gwiazdowski proponują także aby z KPO sfinansować budowę sieci rozproszonych biogazowni rolniczych oraz małych hydroelektrowni, jako rezerwowych źródeł produkujących energię elektryczną. Rozwój energetyki w oparciu o odnawialne źródła energii (turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne) cechuje się bowiem spadkiem ilości wytwarzanej energii elektrycznej przy zaniku wiatru lub spadku siły wiatru i po zachodzie słońca. W sieciach elektroenergetycznych w godzinach wieczornych i porannych występują „piki” wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Zapewnienie odpowiedniego natężenia prądu spowoduje poprawę pracy urządzeń elektrycznych w gospodarstwach rolnych i małych zakładach produkcyjnych na terenach wiejskich. Posiadanie rozproszonych systemów wytwarzania energii elektrycznej poprawia bezpieczeństwo energetyczne.

Technologie zmniejszające emisję CO2


Ponieważ intensywna produkcja rolna, zwłaszcza hodowla zwierząt przyczynia się do powstawania dużych ilości gazów cieplarnianych (metan, dwutlenek węgla), które niekorzystnie wpływają na klimat oraz produkcja mięsa i mleka wymaga dużych areałów przeznaczonych pod produkcję pasz dla zwierząt posłowie Jurgiel i Gwiazdowski proponują, aby z KPO sfinansować tworzenie technologii zmniejszających emisję gazów cieplarnianych i eutrofizacji wód przy produkcji zwierzęcej i roślinnej. 


Sieć zbiorników retencyjnych 


Powtarzające się cyklicznie co kilka lat susze oraz deszczowe lata, stanowią duży problem w produkcji rolnej, zwłaszcza roślinnej. Powyższe zjawiska przyczyniają się także do dużych spadków plonów i wymagają interwencji ze strony państwa rekompensujących poniesione straty. Stąd istotna jest budowa sieci zbiorników wodnych, która może wpłynąć na poprawę warunków hydrologicznych i przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom pogodowym. Działanie to będzie także przeciwdziałało zmianom klimatycznym oraz stworzy też warunki do rozwoju małych hydroelektrowni produkujących energię elektryczną na potrzeby lokalne.

Likwidacja białych plam transportu publicznego


Kolejnym elementem, który należałoby dodać do Krajowego Planu Odbudowy są inwestycje w transport publiczny. Z danych Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wynika, że ok. 26% sołectw w skali kraju jest pozbawionych jakiegokolwiek transportu autobusowego. Na obszarze wielu powiatów nie ma żadnych połączeń autobusowych w dni wolne. Taki stan powoduje wykluczenie komunikacyjne dużej części społeczeństwa zamieszkałego zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Rozwój transportu rowerowego 


I wreszcie ostatnim elementem opracowania jest propozycja inwestycji w rozwój transportu rowerowego poprzez stworzenie sieci wypożyczalni rowerów, w tym elektrycznych oraz stacji ładowania. Rowery powinny pozwolić na rozwój transportu na obszarach wiejskich pomiędzy sołectwami i wewnątrz miast. W systemie powinny być także dostępne rowery trójkołowe umożliwiające transport większych ładunków, na przykład zakupów.

Co to jest Krajowy Plan Odbudowy?


Dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji z unijnego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). To dodatkowe wsparcie dla krajów Unii Europejskiej, które zostały poszkodowane przez epidemię koronawirusa.  Resort rolnictwa obiecuje, że ok. 20% z tych funduszy będzie przeznaczonych na poprawę warunków życia na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie sektora rolno-spożywczego. 
wk
fot. jurgiel.pl


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)