Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

KSOW idzie do Brwinowa?

Obrazek

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich trafi do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Do tej pory tymi sprawami zajmowała się Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa - FAPA. Ale tej instytucji w ostatnim czasie nie po drodze z obecnymi władzami resortu rolnictwa.

28 sierpnia 2017, 08:36
Minister rolnictwa przesłał właśnie do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie do pełnienia funkcji jednostki centralnej w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2020.
 
To efekt uchwalonej w maju tego roku ustawy, która wykreśliła fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa z list instytucji, które mogą zajmować się takimi rzeczami jak KSOW.  W efekcie straciło moc rozporządzenie  poprzedniego ministra rolnictwa, które sprawy KSOW oddawało w ręce Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Dlaczego CDR Browniów? Resort rolnictwa kierując się tym wyborem kierował się, jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, posiadaniem odpowiednich zasobów kadrowych i organizacyjnych, zapewniających realizację zadań. Ale także „doświadczenie w zakresie działalności analityczno-badawczej, popularyzatorskiej, informacyjnej we wdrażaniu programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również we współpracy międzynarodowej”.

A dlaczego nie FAPA i skąd taka niechęć resortu rolnictwa do tej instytucji? Wystarczy zajrzeć na stronę internetową fundacji i sprawdzić jej władze, w których wciąż są ludzie związani z poprzednim kierownictwem resortu rolnictwa. Wobec braku możliwości odwołania zarządu i rady fundacji, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel postanowił pozbawić ją części zadań. 


Z końcem maja 2017 roku FAPA po 25 latach zawiesiła publikacje bezpłatnych cotygodniowych raportów dotyczących przeglądu sytuacji ekonomicznej oraz analiz funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej na pięciu rynkach rolnych. Analizy były dostarczane pracownikom ministerstwa rolnictwa oraz ponad 1200 stałych subskrybentów w instytucjach państwowych z branży rolnej, przetwórstwa, handlu, polityki, samorządu oraz nauki. Ministerstwo rolnictwa nie wyraziło woli dalszego finansowania tej aktywności Fundacji w ramach przyznawanej corocznie dotacji.
 

Zresztą MRiRW  nie ukrywa swoich intencji. W uzasadnieniu rozporządzenia napisano wprost, że minister: „powinien posiadać większy wpływ, w tym środki nadzoru, na kształtowanie polityki związanej z szeroko rozumianym rolnictwem. Stąd koncepcja powierzenia zadań ministra jednostkom podległym lub nadzorowanym przez tego ministra i rezygnacja z ich powierzania podmiotom, które nie zapewniają ministrowi odpowiedniego wpływu na realizację tych zadań ”.    wk


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)