Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Kto może kupić grunt rolny?

Obrazek

Pytanie: Moja działka graniczy z nieużytkiem, który od dłuższego czasu starałam się kupić. Ostatnio na działce właściciele wycinają drzewa, przygotowując grunt do sprzedaży. Czy taki nieużytek może kupić każdy?

adw. Mikołaj Pomin12 czerwca 2020, 08:00
Odpowiedź: Z zadanego pytania nie wynika, czy nieużytek ten stanowi grunt rolny oraz, jaka jest jego powierzchnia. Jeżeli zatem jest to grunt inny, aniżeli rolny lub o powierzchni mniejszej niż 1 ha. W takiej sytuacji rzeczywiście nie ma ograniczeń, co do nabywców takiej nieruchomości. Kupujący będzie musiał jedynie zapoznać się z przepisami, w tym przepisami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, które mogą mieć wpływ na przydatność tej działki.

Jeżeli jednak nieużytek ten jest nieruchomością rolną o powierzchni ponad 1 ha, w przypadku jej sprzedaży zastosowanie znajdą przepisy ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1362 ze zm.). Za nieruchomości rolne uznaje się przy tym te, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. W takim przypadku, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 2a ust. 1 ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być rolnik indywidualny.

Przepisy wprowadzają jednak wyjątki od tej reguły, które dotyczą między innymi sprzedaży nieruchomości rolnej osobie bliskiej zbywcy. Reasumując, jeżeli mamy do czynienia z nieruchomością rolną podlegającą ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, jej zbycie musi nastąpić w zasadzie na rzecz osoby uprawnionej do nabycia, tj. rolnika indywidualnego. W każdym innym przypadku właściciel może sprzedać ziemię dowolnie wybranej osobie.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)