Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Limit dopłat do rolniczych ubezpieczeń w 2018 roku

Obrazek

Kolejny rok z rzędu dopłata do rolniczych polis ubezpieczeniowych z budżetu państwa wyniesie 65%. Rozporządzenie w tej sprawie zostało właśnie wysłane do konsultacji społecznych i nie powinno wzbudzić żadnych kontrowersji wśród organizacji rolniczych. Dzięki temu w kieszeniach rolników zostanie ponad 600 mln zł.

6 października 2017, 08:59
Maksymalną wysokość dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich co roku ustala minister rolnictwa, który zaproponował właśnie, aby w przyszłym roku był to maksymalny dopuszczony unijnymi przepisami limit 65%.

Taka dopłata dotyczy sytuacji, w których ubezpieczyciel określił stawki taryfowej nie przekraczające 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, czyli odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu tych stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

Jakie uprawy można ubezpieczyć z dotacją państwa?


Przede wszystkim dotyczy to: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:
 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawinę,
 • suszę,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne

W projekcie rozporządzenia przewiduje się udzielanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczających takie uprawy w wysokości 65% składki do 1 ha uprawy.

Jednocześnie przewiduje się również możliwość preferencyjnego ubezpieczenia następujących zwierząt gospodarskich: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:
 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawinę,
 • w wyniku uboju z konieczności.

Również w tym wypadku przewiduje się dotacja państwa w wysokości 65% składki albo do 1 sztuki.

Oszczędności dla rolników


Stosowanie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zgodnie z planami rządu ma wpłynąć na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych na rynku Unii Europejskiej. Ponadto z tytułu stosowania z budżetu państwa dopłat do składek szacuje się, że rolnicy zapłacą z tego tytułu niższe składki w wysokości 623,7 min zł.   wk

Fot. Czekała


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)