Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Lista zwierząt podlegających odszkodowaniu będzie rozszerzona

Obrazek

Rząd planuje rozszerzyć listę zwierząt, za które będzie przysługiwać hodowcy odszkodowanie, jeżeli zostaną zlikwidowane z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej zwalczającej chorobę zakaźną. O które gatunki chodzi?

wk1 lutego 2022, 09:10

Art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wymienia długą listę zwierząt za które przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa jeżeli zostaną zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej. Odszkodowanie przysługuje także, gdy zwierzęta padną w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy zwalczaniu chorób zakaźnych. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Obecnie takie rozwiązanie dotyczy: bydła, świń, owiec, kóz, koni kur, kaczek, gęsi, indyków, perlic, przepiórek, kuropatw, bażantów, strusi, jeleniowatych trzymanych w warunkach fermowych, rodzin pszczelich oraz ryb słodkowodnych.

Szacowanie wysokości odszkodowań

Tymczasem w ministerstwie rolnictwa rozpoczęły się prace koncepcyjne nad zmianą art. 49., co wymaga oszacowania kosztów wynikających z nowelizacji. Główny Inspektorat Weterynarii zwrócił się do związków branżowych „z prośbą o oszacowanie potencjalnych kwot, które mogłyby być wypłacone w przypadku odszkodowań za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz kosztów, które mogłyby być poniesione w przypadku odszkodowania za zniszczoną karmę”.

Jakie zmiany w przepisach?

Jakie zwierzęta mają zostać dopisane do listy art. 49? Rząd proponuje, aby były to:

 • kaczka piżmowa;

 • gęś garbonosa;

 • osioł zwyczajny;

 • alpaka;

 • lis pospolity;

 • lis polarny;

 • norka amerykańska;

 • jenot;

 • tchórz;

 • nutria;

 • szynszyla;

 • królik.

Kłopot z norkami

Potrzeba nowelizacji przepisów pojawiła się na początku zeszłego roku, gdy na fermie norek wykryto pierwszy przypadek zakażania wirusem SARS-CoV-2. Hodowcy zaczęli  się wtedy domagać odszkodowania. W świetle przepisów koronawirus jest bowiem chorobą, która podlega zwalczaniu, ale nie przewidziano odszkodowań za likwidację stada. W tej sprawie interweniował samorząd rolniczy, który zwrócił się do ministra Grzegorza Pudy.


wk
fot. EnvatoElements Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)