Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Małe gospodarstwa zostaną uznane za konsumentów?

Jest szansa, że niewielkie, rodzinne gospodarstwa rolne zostaną uznane za konsumentów. Odpowiednie zapisy mają znaleźć się w przygotowywanej przez resort rolnictwa ustawie o rodzinnych gospodarstwach.

Kamila Szałaj29 lipca 2021, 11:03

Czy możliwe jest uznanie rolników prowadzących niewielkie, rodzinne gospodarstwa rolne za konsumentów? Z takim zapytaniem zwróciła się do ministra rolnictwa posłanka Iwona Arent (PiS). Choć odpowiedź resortu jest krótka i nie do końca potwierdzająca, pozwala mieć nadzieję, że tak się właśnie stanie.

- Kwestie i postulaty zgłoszone w interpelacji Pani Poseł zostaną objęte projektowanymi obecnie regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarstw rodzinnych oraz ewentualnymi zmianami Kodeksu cywilnego. Szczegółowe rozwiązania prawne są aktualnie opracowywane - wyjaśnił Ryszard Kamiński, wiceminister rolnictwa.

Niekorzystne zapisy w umowach, brak ochrony

A czemu należałoby uznać drobnych rolników za konsumentów? Będzie to dla nich duże ułatwienie, chociażby w przypadku zaciągania kredytu lub pożyczki. Obecnie rolnicy prowadzący niewielkie gospodarstwa rolne traktowani są jak przedsiębiorcy, pomimo iż w rzeczywistości nie sposób porównać ich funkcjonowanie i zakres wiedzy o działaniu mechanizmów rynkowych do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W efekcie umowa zawierana między rolnikiem a bankiem czy firmą finansową, pomimo przepaści ekonomicznej i niskiej świadomości prawnej, traktowana jest przez prawo jako umowa dwustronnie profesjonalna. To oznacza, że od takiego rolnika bank wymaga takiej wiedzy i skrupulatności w studiowaniu zapisów umowy, jak od przedsiębiorcy. To oczywiście jest fikcją, bo zazwyczaj drobny rolnik takich umiejętności po prostu nie posiada. Niestety banki czy firmy pożyczkowe to wykorzystują i umieszczają w umowach niekorzystne dla rolnika zapisy. 

– Oferują pożyczki bez badania zdolności kredytowej i stosują wysokie zabezpieczenia na wypadek braku spłaty (m.in. w postaci weksli), prowadzące w konsekwencji do przejęcia przez pożyczkodawcę gospodarstwa rolnego, pomimo iż jego wartość jest kilku lub kilkunastokrotnie wyższa od wartości udzielonej pożyczki. Posiadany przez rolników status przedsiębiorcy znacznie to ułatwia i ma on znaczenie m.in. dla sposobu rozpatrywania spraw z ich udziałem przez sądy – zwraca uwagę posłanka.

W takiej sytuacji rolnik jako konsument mógłby zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Przedsiębiorcy takiej opcji nie mają. 

Oczywiście, działalność rolnicza nie stanowi działalności gospodarczej, ale jak stwierdził w tym roku Sąd Najwyższy, można uznać rolnika za przedsiębiorcę, jeśli jego działalność posiada cechy definiujące działalność gospodarczą. I zwłaszcza firmy pożyczkowe często to robią, dlatego jeśli ministerstwo wprowadzi przepisy, na mocy których niewielkie gospodarstwa rolne zostaną uznane za konsumentów, taki proceder zostanie ukrócony. 

Kamila SzałajPicture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)