Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Małe zainteresowanie wsparciem na obszarach OSN

Obrazek

Przez miesiąc, od 10 lutego do 10 marca, ARiMR przyjmowała wnioski o pomoc na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN. Tylko 73 rolników zdecydowało się wnioskować o pomoc.  

Kinga Piotrowska12 marca 2016, 10:56

Oddziały regionalne ARiMR zakończyły 10 marca przyjmowanie wniosków na inwestycje związane z ograniczaniem przedostawania się związków azotu pochodzenia rolniczego do środowiska naturalnego. Do 9 marca wniosek o wsparcie złożyło 73 rolników, którzy ubiegają się pomoc w łącznej kwocie 3,2 mln zł. 

O pomoc mogli ubiegać się producenci, których gospodarstwa zostały włączone w obszary OSN od 1 maja 2012 r. Pomoc finansowa będzie udzielona na dwa rodzaje inwestycji: 

- związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych produkowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych;

- związane z doposażeniem gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Maksymalnie na inwestycje można otrzymać 50 tys zł., a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji, a w przypadku młodych rolników - 60%. 

Za działania będą przyznawane punkty, które zadecydują o kolejności przyznawania pomocy. Aby z niej skorzystać należy uzyskać min. 3 pkt. Punktacja ustalona przez ARiMR zależy od:

- liczby zwierząt w gospodarstwie (max. 5 pkt.)

- udziału kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje związane z przechowywaniem na obszarach OSN nawozów naturalnych lub pasz soczystych w całości kosztów działania (max. 5 pkt.)

- tego, czy wnioskodawca jest młodym rolnikiem (2 pkt.).

W ciągu 50 dni Prezes ARiMR poda infrmacje dotyczące kolejnosci przysługiwania pomocy.  kp

Źródło: ARiMR

 Picture of the author
Autor Artykułu:Kinga Piotrowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)