Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Mało czasu na aktualizację wniosków w ARiMR!

Obrazek

Tylko do najbliższego poniedziałku (3. listopada) można aktualizować w ARiMR wnioski nierozpatrzone dotychczas w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z PROW 2007-2013. Kto nie złoży dokumentów w tym terminie, straci szansę na dofinansowanie inwestycji.

30 października 2014, 13:06

W ramach aktualizacji, wszyscy wnioskodawcy  mają złożyć przynajmniej aktualne wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa (ESU). W zależności od potrzeb, zaktualizować można również inne informacje – np. zakres rzeczowy inwestycji. W takim przypadku konieczne jest również dostarczenie poprawionych ofert i zapytań ofertowych dla sprzętu, którego koszt zakupu przekracza 10 tys. zł.

Warto tu przypomnieć, że obecnie beneficjent jest zobowiązany do zakupienia dokładnie takiego sprzętu na jaki opiewała wybrana oferta. Dotyczy to także wybranego dostawcy. Jeżeli na etapie realizacji rolnik wprowadza jakiekolwiek zmiany (np. zmianę dostawcy, lub zmianę maszyny) konieczne jest aneksowanie umowy. Ponadto ARiMR zastrzega, że rozpoczęcie zakupów inwestycyjnych możliwe jest dopiero po przeprowadzeniu postępowania ofertowego – a zatem trzeba pamiętać, by w przypadku dokonywania zmian w zakresie rzeczowym inwestycji, zanim kupimy maszyny, najpierw zebrać wymagane oferty.

Przypominamy również, że realizacja inwestycji będzie możliwa tylko do końca czerwca 2015 roku. W tym terminie trzeba nabyć wszystkie planowane maszyny i urządzenia (a w przypadku inwestycji budowlanych – wybudować i oddać do użytkowania planowane obiekty), a także dokonać wszystkich płatności i wystąpić do ARiMR z wnioskiem o płatność.

Warto jeszcze nadmienić, że aktualizację wniosku trzeba dostarczyć do właściwego oddziału regionalnego lub biura powiatowego ARiMR osobiście lub przez uprawnioną osobę.
giWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)