Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Małżeńska wspólność majątkowa

Obrazek
Pytanie: Przed ślubem zięć miał swoje gospodarstwa, a córka po ślubie otrzymała swoje w darowiźnie od rodziców. Czy zięć będzie miał prawo do jej gospodarstwa w razie rozwodu?
adw. Mikołaj Pomin9 lipca 2020, 09:04
Odpowiedź: W myśl przepisu art. 31 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). W omawianym przypadku w małżeństwie najprawdopodobniej obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, co oznacza, że co do zasady majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa wchodził w skład majątku wspólnego małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy regulujący również stosunki majątkowe małżeńskie przewiduje jednak kilka wyjątków od tej zasady, wskazując w art. 33, które z przedmiotów i praw nabytych w trakcie małżeństwa wchodzą w skład majątku osobistego małżonków. Wśród nich wymieniono składniki majątkowe nabyte między innymi w drodze darowizny, spadku, a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego – o ile co innego nie wynika z przepisów szczególnych lub umowy czy woli spadkodawcy.

Jeżeli zatem córka Czytelnika otrzymała gospodarstwo w drodze darowizny, a umowa notarialna jasno stwierdzała, że nabycie następuje do jej majątku osobistego, zgodnie z przepisem art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, weszło ono w skład majątku osobistego. To oznacza, że nie będzie podlegać rozliczeniu ani w czasie małżeństwa, ani po rozwodzie. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że dochody z tego gospodarstwa, jak również z gospodarstwa drugiego małżonka, osiągnięte w czasie trwania wspólności ustawowej stanowią majątek wspólny małżonków i winny zostać między nimi rozliczone. To samo dotyczy kosztów ich utrzymania i ewentualnych nakładów, jeśli zostały pokryte z majątku wspólnego.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)