Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Minister Jurgiel ma nowych zastępców

Obrazek

Tydzień po objęciu resortu rolnictwa minister Krzysztof Jurgiel powołał swoich czterech nowych zastępców. Tym samym z funkcji wiceministrów odwołani zostali dotychczasowi podsekretarze stanu: Zofia Szalczyk i Tadeusz Nalewajk, którzy byli zastępcami Marka Sawickiego.

Bartłomiej Czekała24 listopada 2015, 12:03

 Minister Jurgiel podzielił także obowiązki pomiędzy swoich zastępców, chociaż najbardziej godne uwagi jest to, że pod jego bezpośrednim nadzorem będzie odtąd Agencja Nieruchomości Rolnych i obrót ziemią z zasobów Skarbu Państwa. To pokazuje, że sprawy związane z kształtowaniem ustroju rolnego są dla ministra priorytetowe.

Sekretarzem Stanu w MRiRW został Jacek Bogucki, który będzie zastępował ministra podczas jego nieobecności, odpowiadał za współpracę z Sejmem i Senatem, nadzorował Departament Finansów i Departament Rynków Rolnych oraz sprawował kontrolę nad Agencją Rynku Rolnego i Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Stanowisko Podsekretarza Stanu powierzono Ewie Lech, która w resorcie ma nadzorować Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Pod jej kontrolą będą także takie instytucje jak: Inspekcja Weterynaryjna, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Polski Klub Wyścigów Konnych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza.

Drugim Podsekretarzem Stanu został Rafał Romanowski. Jemu w resorcie podlegać będą Departamenty: Płatności Bezpośrednich, Prawno-Legislacyjny, Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Zarządzania Kryzysowego, a także Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych. Wiceminister Romanowski będzie także sprawował kontrolę nad Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej, Centralną Biblioteką Rolniczą oraz szkołami i placówkami rolniczymi.

Ostatnim z nowych wiceministrów mianowano Ryszarda Zarudzkiego, który w MRiRW będzie nadzorował Departamenty: Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Strategii, Analiz i Rozwoju. Jemu podlegać będą także: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz instytuty badawcze.   bcz

Źródło: MRiRW

Fot. ŁuczakPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)