Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Ministerialny program rozwoju rynków rolnych

Obrazek

Ministerstwo rolnictwa przygotowało program rozwoju rynków rolnych w Polsce do 2020 r. Dokument trafi teraz do konsultacji społecznych. – Zasadniczym i ostatecznym celem jest doprowadzenie do poprawy pozycji Polski na rynkach rolnych Unii Europejskiej oraz poprawa dochodowości rolników – powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

5 sierpnia 2016, 10:13

Ministerialny program ma się skupiać na 9 podstawowych rynkach: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu.

– Najważniejszą sprawą jest stabilizacja rynków rolnych i tego, co rząd może na nich zrobić. W ostatnim pół roku podejmowaliśmy działania na forum Unii Europejskiej. Komisja Europejska postanowiła dofinansować rynek mleka i mięsa. My w tym czasie przygotowaliśmy program rozwoju rynków rolnych w Polsce. Jest to dokument, który ma przedstawić z jakich instrumentów można korzystać. Kierujemy go do wszystkich uczestników rynku. Obecnie program kierujemy do konsultacji społecznych – powiedział minister Krzysztof Jurgiel.

Unijna perspektywa

Minister Jurgiel zaznaczył, że program rozwoju rynków rolnych jest zaplanowany do końca unijnej perspektywy finansowej, ale jednocześnie w resorcie rolnictwa trwają prace nad polską koncepcją Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Po zakończeniu tych prac będą zgłaszane nasze postulaty na forum Unii Europejskiej. Resort rolnictwa zaznaczył, że rozpatrując perspektywę rozwoju rynków rolnych w Polsce do 2020r. trzeba mieć świadomość, że „obecna perspektywa finansowa w ramach wspólnej polityki rolnej UE już trwa, system dopłat bezpośrednich oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest przyjęty, a możliwości zmian w tych obszarach są ograniczone.”

Ruszają konsultacje społeczne

Aktualnie prace nad programem na poziomie Ministerstwa zostały sfinalizowane. Opracowany program stanowi materiał wyjściowy do dalszych prac. Projekt programu został przekazany wszystkim graczom rynkowym (w tym resortowej Radzie Dialogu Społecznego) w celu konsultacji i wypracowania wspólnego stanowiska. Debata nad programem powinna potrwać dwa miesiące, tak, aby dokument był przyjęty w październiku.

– Czekamy na wszelkie uwagi strony społecznej, bo chcemy aby był to program stworzony przez rolników dla rolników. Jednocześnie chcemy, aby był to dokument dynamiczny na którym będą naniesione w efekcie konsultacji poprawki. – podsumował ten wątek wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki.

W rozdziale I programu zawarto analizę 9 strategicznych rynków rolnych ich struktury, poziomu produkcji oraz handlu zagranicznego. Rozdział II to cele i wyzwania jakie stoją przed poszczególnymi sektorami. W rozdziale III wskazano cele i propozycje działań, które należy podjąć, aby te cele osiągnąć.

Wyzwania

Część wyzwań jest wspólna dla wszystkich rynków, wspólne dla wszystkich to:

 • poprawa współpracy w ramach łańcucha marketingowego,
 • dostosowanie skali, struktury i efektywności produkcji do potrzeb i wymogów rynku,
 • kreowanie właściwego przekazu dotyczącego oferowanych produktów kierowanego do odbiorców i konsumentów,
 • właściwe wdrażanie instrumentów wspólnej organizacji rynków rolnych,
 • wykorzystywanie możliwości stabilizowania dochodów.
Jak osiągnąć cele?

A jak sprostać tym wyzwaniom? Zdaniem resortu rolnictwa główne kierunki działań to:

 • wdrożenie i egzekwowanie obowiązku zawierania umów na dostawy,
 • eliminowanie nieuczciwych praktyk w handlu rolno-spożywczym,
 • upowszechnianie zbywania, przez rolników, produktów rolnych poprzez zorganizowane przez nich struktury jakimi są grupy producentów i organizacje producentów oraz ich związki i zrzeszenia,
 • poprawa funkcjonowania funduszy promocji i lepsze ukierunkowanie promocji,
 • stworzenie Polskiego Narodowego Holdingu Spożywczego,
 • odtworzenie i wsparcie rozwoju lokalnych rynków rolnych,
 • uruchomienie platformy żywnościowej,
 • stworzenie Funduszu Ochrony Przychodów Rolniczych.

wk

Fot. SierszeńskaWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)